ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คำแนะนำสำหรับผู้ลงทุนในประเทศไทยจากคุณวรุตม์ พรหมบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพันธบัตร บริษัท ING


ในช่วงที่สหรัฐกำลังประสบปัญหาการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ที่มีเครดิตไม่ดี หรือที่เรียกว่า ปัญหา subprime อยู่นี้คุณวรุตม์ พรหมบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพันธบัตรบริษัท ING ที่สิงคโปร์มีข้อแนะนำแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย

คุณวรุตม์ พรหมบุญกล่าวว่าในช่วงนี้เป็นโอกาสดี ที่นักลงทุนจะซื้อหุ้นหรือพันธบัตร เขาไม่คิดว่านักลงทุนตอนนี้ควรจะขาย เพราะว่าถ้าจะขายควรจะขายนานแล้ว เหตุการณ์ตอนนี้ยังไม่แน่นอน นักลงทุนควรทะยอยซื้อตอนตลาดหุ้นตก อย่างเช่นซื้อตอนละหนึ่งส่วนสี่ของเงินสดที่มีอยู่ การลงทุนตอนนี้ควรจะหลีกเลี่ยงบริษัทที่มีรายได้ มาจากราคาวัตถุดิบโลก และหลีกเลี่ยงบริษัทที่ส่งสิน ค้าออกไปให้อเมริกาหรือยุโรป ตอนนี้อยากให้นักลงทุนดูก็คือว่าลงทุนในบริษัทที่ขายในประเทศ เช่นในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และแน่นอนจีน ผู้ส่งออกนี้อยากให้มองลักษณะว่าบริ ษัทที่ส่งออกเยอะไปจีน หรือฟิลิปปินส์ อินโด บริษัทพวกนี้ยังจะมีกำไรดี

คุณวรุตม์คิดว่าวิกฤต subprime คราวนี้จะไม่กระทบจีนมากอย่างที่นักวิเคราะห์หลายๆ คนพูด เหตุ ผลคือที่จีน ตั้งแต่ 2004 การเปลี่ยนแปลงใหญ่คือผู้บริโภคจีนมีการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิต สมัยก่อนเขาใช้ถ่านหินในการหุงต้ม ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้แก๊ซแทน คือเป็นการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตของคนจีน คนจีนย้ายเข้ามาในเมืองมากขึ้น ทำให้บริษัทซึ่งขายของให้กับคนจีนในเมือง กำไรจะยังคงดีต่อไป

กลับมาเรื่องการลงทุน เรื่องของหุ้น ให้ลงทุนในบริษัทที่ขายในประเทศ หรือบริษัทที่ขายในเอเชีย เรื่องพันธบัตรควรจะลงทุน เพราะดอกเบี้ยกำลังลง เวลาดอกเบี้ยของธนาคารลงก็จะทำให้ดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างพันธบัตรกับเงินฝากสูงขึ้น เพราะฉะนั้นมันจะทำให้ราคาพันธบัตรขึ้น อีกอย่างถ้าจะลงทุนใน เงินตราต่างประเทศพยา ยามหลีกเลี่ยงเงินตรายุโรป และอเมริกา ควรจะถือไว้เป็นเงินเอ เชีย เงินไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เงินรูเปีย ดีมาก อีกเรื่องคือควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในวัตถุดิบ ที่เรียกว่า hard commodities แต่ว่าการลงทุนในวัตถุิบอย่างพวก อาหารที่เรียกว่า soft commodities ก็ยังจะดีต่อไป เพราะปัจจัยอาหารและจำนวนอาหารในโลกลดลง แนวโน้มของอา หารที่ลดลงในโลกก็จะยังมีต่อไป เพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำให้ลงทุนในบริษัทที่ผลิตอาหารขายในเอเชีย อันสุดท้าย ถ้าจะลงทุนในวัตถุดิบ ก็ควรเป็นพวกอัญมณี และทอง จะดี เพราะราคาวัตถุดิบ พวกนี้ส่วนใหญ่จะมีราคาสูงขึ้น เวลาค่าเงินดอลล่าร์ตกลง

สำหรับประชาชนทั่วไป คุณวรุตม์มีข้อแนะนำว่าจุดแรกเวลาดอกเบี้ยลดลง ข้อดีคือดอกเบี้ยเงินกู้ ก็จะลดด้วย เพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีทอง ซึ่งถ้ากู้เงินไปซื้อบ้าน ปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วอาจจะไปกู้ใหม่ ดอกเบี้ยต่ำกว่าและเอาไปคืนหนี้เก่า คิดว่าดอกเบี้ยจะลดต่อไปอีก ถ้าจะกู้ใหม่ควรจะกู้ประมาณเดือนกรกฏาเป็นต้นไป ในปีนี้คำแนะนำสำหรับประชาชนอีกอย่างก็คือว่า เวลาดอกเบี้ยของธนาคารลดลง ดอกเบี้ยเงินฝากก็จะลดลงตามไปด้วย เพราะฉะนั้น ผู้เกษียณส่วนใหญ่ได้รายได้มาจากเงินฝากประจำ การที่ดอกเบี้ยลดลง จะทำให้รายได้น้อย ลง ถ้าเป็นไปได้ เอาเงินไปซื้อหุ้นในตลาดที่มีเงินปันผลสูง หรือไม่ก็ฝากเงินประจำ แต่ยืดเวลาฝาก เพราะดอก เบี้ยจะสูงขึ้น สำหรับคนที่มีสิน ทรัพย์เป็นเงินดอลล่าร์ ควรย้ายสินทรัพย์กลับมาหาเมืองไทย มาลงทุนในเอเชียจะดีกว่า เพราะเงินดอลล่าร์ยังจะตกต่อไป


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG