ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบในอินเดีย


องค์การสหประชาชาติระบุว่า อินเดียจำเป็นต้องลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กในประเทศลง ราย งานฉบับใหม่ของกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟระบุว่า หนึ่งในห้าของเด็กทั่วโลกที่เสียชีวิตก่อนอายุ 5 ขวบ อยู่ในประเทศแถบเอเชียใต้ที่มีพลเมืองหนาแน่น

รายงานขององค์การยูนิเซฟระบุว่า เมื่อปีที่แล้วมีเด็กอินเดียกว่า 2 ล้านคนจากจำนวน 9 ล้าน 7 แสนคนทั่วโลก ที่เสียชีวิตก่อนที่จะอายุครบ 5 ขวบ

เจ้าหน้าที่สหประชาชาติกล่าวว่าอัตราการเสียชีวิตของเด็กในอินเดียและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกลดลง ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา แต่ในอินเดียนั้นอัตรานี้ลดลงอย่างเชื่องช้า เฉลี่ยแล้ว 2.5% ต่อปี

คุณ Gianni Murzi เจ้าหน้าที่ขององค์การยูนิเซฟในอินเดีย กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในกรุงนิวเดลีว่า อินเดียต้องพยายามให้มากขึ้น ในการให้อัตราการเสียชีวิตของเด็กในประเทศลดลงกว่าเดิมในช่วงปีหน้า เพราะถ้าหากอัตรา การเสียชีวิตของเด็กในอินเดียไม่ลดลง เป้าหมายในการพัฒนาของโลกก็จะล้มเหลว

องค์การสหประชาชาติชี้ว่าภาวะการขาดสารอาหารเป็นปัญหาท้าทายที่สำคัญของอินเดียและเป็น สาเหตุสำคัญในการเสียชีวิตของเด็กชาวอินเดีย 50% จากจำนวนเด็กทั้งหมดที่เสียชีวิตไปแล้ว

คุณ Victor Aguyayo เจ้าหน้าที่องค์การยูนิเซฟ ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่า ตอนนี้ภาวะการขาดสารอาหารในอินเดีย อยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้แล้ว

คุณ Victor Aguyayo กล่าวว่ามีเด็กอินเดียจำนวนมากที่มีน้ำตัวหนักน้อยมากตอนแรกเกิด และวิธีการให้ อาหารเด็กในช่วงสองปีแรกของชีวิตนั้นไม่ดีพอ เด็กๆ อินเดียจำนวนมากไม่ได้ดื่มน้ำนมแม่อย่างพอเพียง ตลอดจนไม่ได้รับประทานอาหารให้เพียงพอต่อร่างกายด้วย

รายงานของสหประชาชาติระบุว่า อินเดียยังมีเด็กจำนวนมากราว 9 ล้าน 5 แสนคนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เด็กๆ เหล่านี้เจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆ ได้ง่าย เช่นโรคหัดและโรคคอตีบ นอกจากนี้โรคปอดบวม และโรคท้องร่วงก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานเกี่ยวกับความสำเร็จอยู่บ้าง เด็กอินเดียอายุระหว่าง 6-10 ขวบที่เข้าเรียนชั้นประถมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็น 84% และมีเด็กๆ ที่ได้รับการพัฒนาด้านการสุขาภิบาลเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันประเทศอินเดีย มีประชากรมากกว่า 1 พันล้านคน และเป็นประเทศที่มีอายุเฉลี่ยของประชา กรน้อยที่สุดประเทศหนึ่ง กล่าวคือประชากรราว 1 ใน 3 มีอายุต่ำกว่า 15 ปี บรรดานักเศรษฐศาสตร์และนักพัฒ นาย้ำว่า อินเดียจำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการศึกษาให้มากขึ้นเพื่อเยาวชนของประเทศ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG