ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ครบรอบ 60 ปีของการจัดตั้งระบบการค้าข้ามชาติ


ในปี พ.ศ. 2490 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงราวสองปี ประเทศต่างๆ 23 ประ เทศประชุมกันที่นครเจนีวาและจัดตั้งระบบการค้าข้ามชาติขึ้น โดยมีระเบียบกฎเกณฑ์และหลักการไม่แบ่งแยกถือปฏิบัติเป็นพื้นฐาน

รัฐบาลของประเทศเหล่านั้นเชื่อว่าโลกจำเป็นจะต้องมีระบบการค้าที่ป้องกันแนวโน้มการปกป้องผลประโยชน์เฉพาะตนและข้อจำกัดต่างๆทางด้านการค้าทีประเทศเหล่านั้นเห็นว่ามีส่วนทำให้เกิดสง ครามใหญ่สองครั้งในศตวรรษที่ 20

ขณะที่ระบบการค้าข้ามชาติตั้งมาครบ 60 ปีนี้ บรรดาผู้เชี่ยวชาญพิจารณาทบทวนความสำเร็จความล้มเหลวและทิศทางในอนาคตของระบบนี้


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG