ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประโยชน์ของการผึ่งแดด


ผลของการศึกษาวิจัยครั้งใหม่เสนอแนะว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการผึ่งแดดนั้นมีมากกว่าความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดเป็นมะเร็งผิวหนัง ตามข้อเท็จจริงที่ค้นพบ แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังซึ่งทำให้เสียชีวิตได้นั้น ดูท่าทางว่าจะช่วยทำให้มีโอกาสรอดชีวิตจากการเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆมากขึ้น

มะเร็งชนิดเมลลาโนมาเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งที่ผู้มีผิวพรรณดีเป็นกันและบ่อยครั้งทีเดียวทำให้ถึงตายได้ ว่ากันว่าการถูกแสงแดดจัดทำให้เป็นมะเร็งชนิดเมลลาโนมาได้ มีคนเป็นมะเร็งชนิดเมมลาโนมามากที่สุดตามประเทศที่อยู่ใกล้กับเสันศูนย์สูตรมากที่สุด อาทิเช่นออสเตรเลีย ซึ่งได้รับแสงอาทิตย์มากกว่าใครเพื่อน แต่นักวิทยาศาสตร์พิศวงสงสัยเกี่ยวกับประโยชน์ของแสงแดด ซึ่งเป็นตัวทำให้ร่างกายของมนุษย์เราผลิตวิตามินดีนั้นมาช้านานแล้ว วิตามินดีบำรุงกระดูกและหัวใจให้แข็งแรงตลอดจนทำให้ระบบภูมิคุ้มกันปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

คุณริชาร์ด เซ็ทโลว์ นักชีวฟิสิคส์ที่ห้องทดลองปฏิบัติการค้นคว้าแห่งชาติบรุ๊คเฮเวน ของกระทรวงการพลังงานอเมริกันที่นครนิวยอร์คเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานผลของการศึกษาวิจัยที่ลงพิมพ์ในวาร สาร The Proceedings of the National Academy of Sciences ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงและประโยชน์ของการถูกแสงแดดที่มีต่อสุข ภาพอนามัยของมนุษย์ เขากล่าวว่าประโยชน์ที่ได้รับอาจมากกว่าความเสี่ยง

เขากล่าวด้วยว่าการถูกแสงแดดนั้นปรากฏว่ามีความสำคัญมากว่าข้อเท็จจริงที่ว่าเรื่องดังกล่าวสา มารถทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้ คุณริชารด์ เซ็ทโลว์และนักวิจัยของนอร์เวย์คณะหนึ่งวิเคราะห์ข้อ มูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์คและอังกฤษ โดยศึกษาในหมู่ประชากรผู้มีผิวหนังแบบเดียวกัน ในขณะที่พวกนัก วิจัยคาดหมายไว้แล้วว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ตามประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากที่สุด ซึ่งเป็นมะเร็งผิวหนังนั้นจะมีจำนวนมากกว่า แต่พวกเขาก็พบด้วยว่าผู้ที่เป็นมะเร็งภายในร่างกายรวมทั้งมะเร็งทรวงอก ที่ลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมากและที่ปอดก็มีจำนวนมากกว่าด้วย

พวกนักวิจัยพบด้วยว่าผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งที่อาศัยอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรมากๆ นั้นมีแนวโน้มว่าจะรอดตายจากการเป็นมะเร็งมากกว่าผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งที่อยู่ทางบริเวณเส้นรุ้งที่อยู่เหนือขึ้นไปมากว่า อันเป็นบริเวณที่ได้รับแสงแดดน้อยกว่า

นักชีวฟิสิคส์ริชาร์ด เซ็ทโลว์กล่าวว่าข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่านี้พบในโรคมะเร็งทุกชนิด รวมทั้งมะเร็งผิวหนังซึ่งทำให้ถึงตายได้ ทั้งๆที่มะเร็งผิวหนังชนิดเมลลาโนมาเกิดจากการถูกแสงแดดมากเกินไปก็ตาม

คุณริชาร์ด เซ็ทโลว์แนะนำว่าการออกไปตากแแดดกลางแจ้งทุกวัน วันละสองครั้ง ครั้งละสิบห้านาที โดยไม่ต้องทาครีมกันแดดก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของร่างกายของคนเราอย่างเต็มที่แล้ว


XS
SM
MD
LG