ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประดิษฐ์หัวใจเทียมจากหนูในห้องทดลอง


นักวิจัยการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมิเนโซต้า สามารถปลูกสร้างหัวใจหนูที่เต้นได้ในห้องทด ลองโดยใช้ Stem Cell หรืิอเซลพื้นฐาน เชื่อว่าการศึกษาเรื่องนี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าอวัยวะเทียมชีวภาพในมนุษย์ได้ คุณประภัสสร อักขราสา มีรายงานเรื่องนี้

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG