ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โภชนาการเกี่ยวโยงสัมฤทธิ์ภาพทางการศึกษาและเศรษฐกิจอย่างไร?


ผู้สื่อข่าววอยซ์ออฟอเมริกาไมเกิ้ล โบวแม่นมีรายงานเกี่ยวกับผลของการศึกษาค้นคว้าครั้งสำคัญเกี่ยว กับความสำคัญของการส่งเสริมเพิ่มพูนด้านโภชนาการในโลกส่วนที่กำลังพัฒนาที่นักวิจัยทางการแพทย์ และผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศนำเสนอที่กรุงวอชิงตัน

การแก้ไขภาวะยากจนในโลกควรใช้วิธีการอย่างใดถึงจะได้ผลดีที่สุดนั้นเป็นเรื่องที่ศึกษาและถกอภิ ปรายกันมาหลายสิบปีแล้ว ในขณะที่ยังหาวิธีที่ดีที่สุดมาส่งเสริมเพิ่มพูนฐานะทางเศรษฐกิจยังไม่ได้ แต่การปรับปรุงด้านโภชนาการให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมารดาและเด็กในวัยเยาว์อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็ได้ ผลของการศึกษาวิจัยหลายครั้งเป็นลำดับที่ตีพิมพ็ในวารสารการแพทย์ เธอะลานเซ็ทได้ข้อสรุปแบบนั้น

คุณจอย ภูมาฟีกล่าวว่าเห็นได้ชัดว่าถ้ากล่าวโดยรวมโภชนาการเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจที่เลี่ยงเสียมิได้ คุณจอย ภูมาฟีผู้เป็นรองประธานธนาคารโลกฝ่ายการพัฒนามนุษย์เข้าร่วมในโอกาสที่วารสารการแพทย์ เธอะลานเซ็ทเปิดตัวการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยเหล่านั้นที่กรุงวอชิงตัน เธอกล่าวว่าการมีร่างกายที่ใหญ่โตและแข็งแรงย่อมนำไปสู่การที่ร่างกายมีผลิตภาพสูงขึ้น อีกทั้งเด็กๆ ที่รับประ ทานโภชนาหารที่ดีย่อมมีสติปัญญามากกว่าและเรียนหนังสือเก่งกว่า

เธอกล่าวด้วยว่าเมื่อเด็กเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีผลิตภาพสูงกว่า ประชากรที่รับประทานโภชนาหารที่ดีจะเสียค่าบริบาลสุขภาพน้อยลง และประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจที่ได้รับจากการปรับปรุงด้านโภชนาการให้ดีขึ้นจึงมีอยู่อย่างมากมาย

ผลของการศึกษาวิจัยฉบับหนึ่งพยว่าประชากรโลกผู้ขาดแคลนอาหารราวร้อยละแปดสิบอาศัยอยู่ตามประเทศไม่กี่สิบประเทศ โดยส่านใหญ่อยู่ในแอฟริกาและเอเชียใต้ นักวิจัยบอกว่าช่วงเวลาที่สำคัญอย่างอุกฤษฎ์สำหรับการแก้ไขผลเสียร้ายแรงที่สุดที่เกิดจากการขาดแคลนโภชนาการนั้นเริ่มตั้งแต่เกิดตลอดไปจนถึงช่วงต้นของวัยเด็กหนุ่มสาวที่ขาดแคลนโภชนาหารมักมีน้ำหนักตัวน้อยและบ่อยครั้งจะมีร่างกายแคระแกร็นทำให้เกิดผลสะท้อนที่ไม่น่าพึงปรารถนาหลายประการ

นายแพทย์รอเบิร์ต แบล็กแห่งคณะสาธารณสุขศาสตร์บลูมเบิร์กที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอพกิ้นส์ หัวหน้าคณะผู้เขียนรายงานกล่าวว่าหลักฐานที่โยงภาวะแคระแกร็นกับเรื่องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจขีดความสามารถด้านเชาว์ปัญญา ผลการเล่าเรียนและสัมฤทธิ์ภาพด้านการศึกษา คุณหมอกล่าวด้วยว่าถ้าการเติบโตของทารกในครรภ์ไม่ดีหรือแคระแกร็นในระยะสองมีแรกนับตั้งแต่เกิดมาย่อมนำไปสู่ผลิตภาพที่ลดลงในยามที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้ช่วยผู้บริหารของโครงการสุขภาพแห่งโลกขององค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐเค็นต์ ฮิลล์กล่าวว่าเมื่อพิจารณาในระดับที่กว้างขวางกว่านี้สุขภาพและโภชนาการของประชากรของประเทศหนึ่งมีความเกี่ยวโยงกับความมั่งคั่งไพบูลย์ของประเทศ

เขากล่าวว่าการปรับปรุงสุขภาพของประชาชนที่ยากจนที่สุดในโลกนอกจากเป็นเรื่องที่ต้องทำแล้ว ยังเป็นการลงทุนที่เอื้ออำนวยต่อสันติภาพ ความมั่นคงและการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกด้วย และว่าสถานะของสุขภาพเป็นเครื่องบ่งชี้อันเดียวโดดๆ เกี่ยวกับความยากจนที่สำคัญที่สุด อีกทั้งสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานของแรงงานที่มั่นคงและมีผลิตภาพทางฌศรษฐกิจ

ตามความเห็นของคุณจอยภูมาฟีแห่งธนาคารโลก การมีรายได้สูงขึ้นช่วยปรับปรุงด้านโภชนาการให้ดีขึ้นแต่ดีขึ้นอย่างช้าๆ ซึ่งไม่ดีเท่ากับการลงทุนโดยตรงในด้านโภชนาการ ซึ่งมีลู่ทางว่าจะช่วยปรับปรุงโภชนาการให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างเดียว

ส่วนคุณเค็นต์ ฮิลล์กล่าวว่าการทุ่มเงินแม้แต่ในจำนวนพอสัณฐานประมาณโดยมุ่งไปที่โภชนาการโดย ตรงก็อาจได้ผลดีอย่างมากมาย

โภชนาการนั้นแม้ว่าจะทรงความสำคัญและการปรับปรุงโภชนาการให้ดีขึ้นนั้นมีประโยชน์อย่างมหา ศาลก็ตาม แต่เงินทุนสำหรับทำโครงการโภชนาการระหว่างประเทศมีอยู่น้อยเมื่อเทียบกับเงินทุนที่ใช้ในการปราบโรคเอดส์และเชื้อไวรัสเอชไอวีในโลกส่วนที่กำลังพัฒนา แต่เรื่องดังกล่าวอาจเปลี่ยนโฉมหน้าไปในเมื่อองค์การที่ไม่แสวและองค์การบรรเทาทุกข์ต่างๆกำลังเน้นความสำคัญของโลกให้ดีขึ้นเรื่องการปรับปรุงโภชาการ แต่กระนั้นก็ตามคงจะต้องรอกันไปอีกหลายปีกว่าจะวัดผลกระทบที่ได้ รับจากความคิดริเริ่มใหม่ๆ เหล่านั้นได้


XS
SM
MD
LG