ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานสรุปเรื่องอุบัติเหตุทางอากาศในปี คศ. 2007


สำนักงานสถิติอุบัติเหตุทางอากาศ ในนครเจนีวารายงานว่า ปี คศ.2007 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีจำนวนอุบัติเหตุ ทางเครื่องบินน้อยที่สุดในรอบ 40 กว่าปี

รายงานระบุว่าปีที่แล้วมีอุบัติเหตุทางเครื่องบิน 136 ครั้ง น้อยกว่าปี 2006 28 ครั้ง และน้อยที่สุดตั้งแต่ปี คศ.1963 และมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 965 คน ซึ่งน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี คศ.2004

คุณ Ronan Hubert หัวหน้าสำนักงานบันทึกสถิติแห่งนี้กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา มีผู้โดยสารเครื่องบินรวมทั่วโลกกว่า 2 พันล้านคน มีเที่ยวบินหลายพันเที่ยวในแต่ละวัน ในขณะที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบิน 965 คน ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มีมากกว่า 1 ล้านคน จึงอาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันการเดินทางด้วยเครื่องบินมีความปลอดภัยมากที่สุดอย่างหนึ่ง

อุบัติเหตุทางเครื่องบินทั้ง 136 ครั้งเมื่อปีที่แล้วนั้น เกิดขึ้นในอเมริกาเหนือ 32% เอเชีย 23% อาฟริกา 14% และอเมริกาใต้กับยุโรปทวีปละ 10% ในขณะที่อเมริกากลางมีเพียง 9% และแถบโอเชียเนีย 1%

รายงานระบุว่า ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบินในยุโรปแต่อย่างใด ทำให้ยุโรปคือทวีปที่มีความปลอดภัยจากการโดยสารเครื่องบินสูงที่สุดในโลก นอกจากนี้รายงานระบุว่าสำหรับเหตุการณ์อุบัติเหตุทางเครื่องบินที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเมื่อปีที่แล้วนั้น เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม เมื่อเครื่องบิน Airbus A320 ของสายการบิน TAM Brazil ตกในกรุงเซาเปาโล ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 199 คน รองลงมาคือเหตุการณ์สายการบิน Kenya Airlines ตกเมื่อเดือนพฤษภาคมมีผู้เสียชีวิต 144 คน และเหตุกาณ์สายการบิน Adamair ตกในอินโดนีเซียในเดือนพฤษภาคมเช่นกัน อุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต 102 คน


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG