ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นิโคล คิดแมน ทูตสันทวไมตรี UN ร่วมรณรงค์เพื่อยุติการใช้ความรุนแรงต่อสตรี


กองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ เปิดตัวโครงการรณรงค์เพื่อยุติการใช้ความรุน แรงต่อสตรี โดยมี นิโคล คิดแมน ดาราฮอลลิวูดเป็นทูตสันทวไมตรี โครงการนี้ใช้อินเตอร์เนตเป็นสื่อกลาง ในการเชิญชวนให้ ประชาชนทั่วไปร่วมลงนามในสมุดเสมือนจริงหรือ “Virtual Book” เพื่อส่งเสริมเรื่องสิทธิสตรี

กองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า การทำร้ายผู้หญิง ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิด แพร่หลายมากที่สุดในโลก ผู้หญิงมักจะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว การลักลอบค้ามนุษย์ ข้ามพรมแดน และการข่มขืนกระทำชำเราอย่างเป็นระบบ ในเขตที่มีความขัดแย้ง

สหประชาชาติคาดประมาณว่า มีผู้หญิงจำนวนมากถึงหนึ่งในสามที่ต้องตกเป็นเหยื่อของการกระทำทารุณ ตลอดชีวิตของพวกเธอ กองทุนพัฒนาเพื่อสตรีพยายามที่จะให้ชาวโลกหันมาใส่ใจในเรื่องนี้ และส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ

ดาราภาพยนต์ชื่อดัง นิโคล คิดแมนกล่าวในที่ประชุมว่า เธอภูมิใจที่ได้เป็นทูตสันทวไมตรีให้กับ สหประชาชาติ และว่าโครงการรณรงค์ทางอินเตอร์เนตที่ชื่อว่า “Say NO to Violence Against Women” จะช่วยให้ชาวโลกตระหนักในเรื่องนี้กันมากขึ้น

คุณโจแอน แซนเลอร์ รักษาการผู้อำนวยการบริหารของกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า องค์กรต่างๆ ที่กำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนรัฐบาลของประเทศต่างๆ พยายามที่จะยุติเรื่องการทำร้าย ผู้หญิง และให้การสนับสนุนโครงการรณรงค์ทางอินเตอร์เนต และเวบไซต์ www-dot-say-no-to-violence-against-women-dot-org

คุณโจแอนกล่าวว่า เวบไซต์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งข้อมูลในเรื่องการทำรุนแรงต่อสตรี และว่าเอกสาร เสมือนจริง หรือ Virtual Book จะเพิ่มความคิดเห็นในการเร่งเร้าให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ ดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อยุติการทำทารุณสตรี

เธอกล่าวต่อไปว่า ตอนนี้อย่างน้อย 89 ประเทศออกกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวแล้ว แต่อีกกว่า 200 ประเทศยังไม่มีการป้องกันเช่นนั้น

นอกจากนี้สหประชาชาติยังบริหารกองทุนสินเชื่อ ซึ่งมอบเงินและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่ประเทศต่างๆ ที่ดำเนินการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง คุณโจแอน แซนเลอร์กล่าวว่า 35 ประ เทศซึ่งรวม ถึงระวันด้า และเปรู จะให้เงินช่วยเหลือแก่โครงการที่เกี่ยวข้องกับสตรีในปีนี้ และว่ากองทุนสินเชื่อเป็นเครื่องมือ ที่ประเมินค่าไม่ได้ในการช่วยสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ แต่ก็ยังต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อรักษาสถานภาพทางด้านการเงินไว้ให้ได้

คุณโจแอน แซนเลอร์ รักษาการผู้อำนวยการบริหารของกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่าขอบเขตของปัญหาเรื่องการกระทำทารุณผู้หญิงนั้น ไม่เหมือนกับปัญหาเรื่องโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย ซึ่งมีเงินทุนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ กองทุนสินเชื่อเพื่อยุติความรุนแรงพยายามต่อสู้เพื่อเก็บรักษาเงินช่วยเหลือ 5 ล้านเหรียญสหรัฐที่ได้มาเมื่อปีที่แล้ว ในขณะที่มีการขอเงินช่วยเหลือมามากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับวันเปิดตัวโครงการรณรงค์ทางอินเตอร์เนตนั้น ถูกเลือกให้ตรงกับวันยุติความรุนแรงต่อสตรี นานาชาติ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG