ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความแห้งแล้งกันดาร ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวจีนอย่างไร?


รายงานทางสถิติของรัฐบาลจีนระบุว่า ปัจจุบันที่ดินในประเทศจีนเกือบ 30% เป็นพื้นที่แห้งแล้ง และพื้นที่ดังกล่าวกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมเชื่อว่า พื้นที่แห้งแล้งกันดารที่เพิ่มขึ้นทดแทนพื้นที่การเกษตรจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวจีนหลายล้านคน รวมทั้งส่งผลลบต่อเศรษฐกิจจีนด้วย

ทะเลทราย Kumtag คือทะเลทรายที่มีขนาดกว้างใหญ่เป็นอันดับ 6 ของจีน และพื้นที่ของทะเลทรายแห่งนี้กำลังรุกคืบเข้าไปใกล้เขตเมืองดุนฮวงทางตะวันตกของประเทศจีนมากขึ้นทุกที ด้วยอัตราการขยายตัวระหว่าง 1-4 เมตรในแต่ละปี เวลานี้พื้นที่ราว 90% ของเมืองดุนฮวงกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้งไปแล้ว ซึ่งนั่นยิ่งทำให้ปัญหาการขยายตัวของทะเลทรายทดแทนพื้นที่การเกษตรในประเทศจีนเด่นชัดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทางตะวันตกของประเทศ

คุณ Sun Yulong นายกเทศบาลเมืองดุนฮวงกล่าวว่า จนท.ทุกคนต่างตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และเวลานี้เทศบาลกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น ห้ามขุดบ่อน้ำเพื่อนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ การลดขนาดพื้นที่การเกษตรเพื่อรักษาทรัพยากรน้ำใต้ดิน รวมทั้งการปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภัยแล้ง

นักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมระบุว่า พื้นที่ทะเลทรายในแประเทศจีนเริ่มขยายตัวมาตั้งแต่เมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว ทั้งปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยปศุสัตว์เล็มหญ้ามากเกินไปและการใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้พื้นที่การเกษตรสีเขียวลดลง สำหรับที่เมืองดุนฮวงนั้น สาเหตุสำคัญคือการขุดน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณที่เกินกว่าธรรมชาติจะสร้างทดแทนได้ทัน

คุณเฉิน จี้ชุน นักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมกลุ่ม Friends of Nature บอกว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสียไปนั้น แทบจะไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้อีก และว่าเป็นเรื่องยากที่จะเพาะปลูกพืชผักใดๆเพราะน้ำแทบจะไม่มีอยู่เลย

คุณหม่า หยู่เฉิน เกษตรกรในเมืองดุนฮวงบอกว่า ทะเลทรายกำลังคืบคลานเข้ามาทีละน้อยๆ ทรายเหล่านั้นแม้จะไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแต่สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือการที่ทรายเข้ามากลืนพื้นที่ทำการเพาะปลูก ต่อไปจะไม่มีใครสามารถอาศัยอยู่ที่เมืองนี้ได้อีก เวลานี้สิ่งที่ทุกคนพอจะช่วยกันได้คือการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นเพื่อหยุดยั้งการขยายตัวของทะเลทราย รัฐบาลจีนเริ่มดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วยการประกาศโครงการปลูกต้นไม้จำนวนมากเพื่อชะลอการขยายตัวของทะเลทราย

จนท.ป่าไม้จีนเปิดเผยว่าการเพิ่มขึ้นของพื้นที่แห้งแล้งกันดาร ทำให้ในแต่ละปีจีนต้องสูญเสียรายได้หลายพันล้านดอลล่าร์ รวมทั้งยังเป็นปัญหาคุกคามชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนราว 400 ล้านคน และปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกลเท่านั้น แต่ในกรุงปักกิ่งเองก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความแห้งแล้งที่มาจากทะเลทรายโกบีในเขตมองโกเลีย ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 240 กิโลเมตร

XS
SM
MD
LG