ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำในเอเชีย


ธนาคารพัฒนาเอเชียกล่าวว่า การที่จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของเขตนคร ความเจริญด้านอุตสาหกรรมในเอเชีย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ จะเป็นเครื่องทดสอบทักษะในด้านการจัดการน้ำของทางเอเชีย

คุณเคอี ซีทาราม ผู้ชำนาญพิเศษระดับอาวุโสเกี่ยวกับเรื่องน้ำของธนาคารพัฒนาเอเชียกล่าวว่า เรื่องใหญ่ที่น่าเป็นห่วง ไม่ใช่เรื่องที่การขาดแคลนน้ำ แต่อยู่ที่เรื่องการจัดการน้ำต่างหาก บ่อยครั้งเมืองต่างๆ ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำและทะเลสาบโดยไม่ผ่านการบำบัดเสียก่อน ปริมาณของน้ำสำหรับสนองความต้องการก้เชื่อถือไม่ได้ และพลเมืองทุกคนไม่มีน้ำใช้เสมอไป มีการสูญเสียน้ำไปมากมาย เนื่องจากการรั่วไหลต่างๆ


XS
SM
MD
LG