ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การเสียชีวิตด้วยไข้หวัดนกรายแรกของปากีสถาน


องค์การอนามัยโลกได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปที่ ปากีสถานเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นในการตรวจสอบกรณีที่มีการติดเชื้อไข้หวัดนกในมนุษย์ โดยกังวลกันว่าอาจจะเป็นการติดต่อส่งผ่านเชื้อระหว่างคนถึงคน หลังจากทางการยืนยันมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไข้หวัดนกแล้วและมีผู้ป่วยอีกหลายรายซึ่งเป็นญาติกับผู้ตาย


แม้ว่าปากีสถานจะพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกมาหลายรอบในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ทางการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1

ปากีสถานยืนยันว่า นี่เป็นผู้เสียชีวิตด้วยไข้หวัดนกรายแรกของประเทศ แต่ข้อมูลว่าเขาติดเชื้อมาอย่างไรนั้นยังไม่ชัดเจน แม้ว่าก่อนหน้านี้ พี่ชายของผู้เสียชีวิตก็ป่วยและเสียชีวิตด้วยอาการคล้ายกันในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งดียวกัน แต่ทางการไม่ได้ยืนยันสาเหตุ การตายของชายคนแรกว่าติดเชื้อไข้หวัดนกหรือไม่

ชายทั้งสองมีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองอับบ็อตตาบัต เมืองเล็กๆห่างจากกรุงอิสลามบัด ไปทางเหนือราว 50 กิโลเมตร

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อขององค์การอนามัยโลก ที่มีสมาชิกสามคน ได้เดินทาง เข้าไปพบเจ้าหน้าทีสาธารณ
สุขท้องถิ่นที่อับบ็อตตาบัดแล้วตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังข้อมูลเบื้องต้นและ สถานการณ์การระบาด

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกในปากีสถานยังสับสนอยู่ เมื่อสุดสัปดาห์ ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขปากีสถานออกแถลงการณ์ว่า มีผู้ติดเชื้ออย่างเป็นทางการทั้งหมด 6 ราย โดยยืนยันจากผลการวินิจฉัยโรค เมื่อเดือนที่แล้วว่า พวกเขาติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธ์ H5N1 ในขณะเดียวกัน ทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานว่าได้รับแจ้งว่าผู้ป่วยไข้หวัดนก ในปากีสถานแล้ว 8 ราย

อย่างไรก็ดี ถ้าใช้ข้อมูลตัวเลขของทางการปากีสถาน ยังมีผู้ป่วยไข้หวัดนกอีก 5 ราย โดยทั้งหมดเป็นญาตกัน คือมีทั้งที่เป็นพี่ชายน้องชายกัน เป็นญาติใกล้เคียง และมีสองรายที่เป็นลุงกับหลานสาว

และจากข้อมูลของความเกี่ยวดองระหว่างผุ้ตายกับผู้ป่วยรายปัจจุบันนี้เอง ที่ทำให้ทางองค์การอนามัยโลกต้องการวินิจฉัยด้วยว่า นี่การติดเชื้อไข้หวัดนก ที่แพร่เชื้อจากมนุษย์ถึงมนุษย์หรือไม่

ในขณะนี้ ทางการปากีสถานได้แยกตัวผู้ป่วยทั้งหมดให้อยู่ต่างหากเพื่อกันการแพร่ระบาด ของโรค และพยายามหาตัวผู้ที่อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดนกด้วย

ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 แพร่ะบาดไปทั่วโลกและได้มีผู้เสียชีวิตแล้วราว 208 รายคน ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน และยังเป็นการ ติดต่อเชื้อไข้หวัดนกมาจากสัตว์ปีกที่ป่วยด้วยโรคนี้เท่านั้น

แม้ว่ายังไม่สามารถยืนยันหรือพิสูจน์ได้ในขณะนี้ว่าการติดเชื้อไข้หวัดนกในปากีสถาน เป็นการติดต่อระหว่างคนสู่คนหรือไม่ ในวันจันทร์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่น ได้ออกมาตราการต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เมืองอับบ็อตตาบัตแล้ว

ทางการสั่งปิดฟาร์หมไก่สองแห่ง ที่ตั้งอยู่ชานเมืองอับบ้อตตาบัต เพราะมีการติดเชื้อไข้หวัดนกในไก่ที่นั่น และได้ตั้งหน่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกตรวจดูการติดเชื้อฝนชุมชนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในระยะรัศมี 3 กิโลเมตรจากฟาร์มไก่ทั้งสองแห่งด้วย

ทางการส่งทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหญิงจำนวน 15 คน ยังออกตระเวนไปวัดไข้ของประชากรในชุมชนรอบๆ ฟาร์มไก่ที่เกิดโรคอีกด้วย โดยจะตระเวณตรวจวัดไข้กันวันละสองหน ในขณะที่มีทีมแพทย์ปากีสถานอีกหนึ่งทีม ประกอบด้วยแพทย์สามท่าน ได้ไปประจำในพื้นที่เพื่อพิสูจน์ยืนยันการระบาดของไข้หวัดนกในจุดที่ต้องสงสัย

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งวอร์ดพิเศษสำหรับผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกขึ้นมาสองวอร์ด ที่โรงพยาบาลรัฐสองแห่งในเมืองอับบ็อต ตาบัดเพื่อใช้เป็นสถานที่่รักษาดูแลผู้ที่ติด เชื้อไข้หวัดนกอีกด้วย

ในปากีสถาน มาตราฐานด้านสุขภาพอนามัยในการเชือดสัตว์ปีกยังต่ำและ ทางการกำลังพิจารณาว่า จะห้ามการเชือดไก่ตามท้องถนนในเขตเมือง หรือในตลาดสดทั่วไป เพื่อป้องกันการระบาดของโรคอีกทางหนึ่ง

และสิ่งที่ทางการกำลังจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปเป็นร่างก็คือ การเริ่มรณรงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับไข้หวัดนกและการติดต่อ เพื่อป้องกันการติดต่อ ของโรคในวงกว้างอีกด้วย ก่อนที่จะสายเกินไป

XS
SM
MD
LG