ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Pot-in-Pot สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ใช้ถนอมอาหารไม่ให้เน่าเสีย


ความร้อนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงไม่กี่องศา ก็สร้างความแตกต่างได้มากมายในการเก็บอาหาร อาหารต่างๆ อาจเน่าเสียได้ถ้าอากาศร้อนเกินไป แต่สำหรับบรรดาประเทศที่ยากจน การหาวิธีดีๆ ในการ เก็บรักษาอาหาร ให้คงความเย็นไว้ได้นั้น เป็นเรื่องยาก เนื่องจากตู้เย็นมีราคาแพง และประเทศเหล่านั้นก็ยัง ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วย

อาหารที่เน่าเสีย ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ แต่ยังทำให้เกิดความสูญเสียในระบบ เศรษฐกิจด้วย ชาวนาจำนวนมากต้องสูญเสียเงิน เมื่อต้องโยนทิ้งผลผลิต ที่ไม่สามารถขายได้อย่างรวดเร็ว

แต่ในปีคศ. 1995 คุณครูคนหนึ่งจากทางภาคเหนือของไนจีเรียที่มีชื่อว่า โมฮัมเหม็ด บาห์ แอบบา พบทางออก ของปัญหานี้ เขาได้คิดค้นพัฒนาระบบเก็บความเย็นเพื่อการถนอมอาหารที่เรียกว่า pot-in-pot การเก็บความ เย็นแบบนี้ ทำโดยการใช้ภาชนะดินเผาทรงกลมแบบหม้อ 2 ใบ โดยจะใส่หม้อดินเผาใบเล็กลง ไปในใบใหญ่ ช่องว่างระหว่างหม้อดินเผาสองในเต็มไปด้วยทรายเปียก ส่วนหม้อใบข้างใน จะใส่ผัก ผลไม้ หรือเครื่องดื่ม ไว้ก็ได้ จากนั้นก็นำผ้าเปียกมาหุ้มหม้อดินเผาทั้งสองใบไว้อีกที

อาหารในหม้อดินเผาใบเล็ก จะถูกเก็บไว้ไม่ให้เน่าเสีย ด้วยกระบวนการระเหยแบบง่ายๆ น้ำในทราย ที่อยู่ระ หว่างหม้อดินเผาทั้งสองใบจะระเหยผ่านผิวด้านนอกของหม้อใบใหญ่ ซึ่งอากาศแห้งที่อยู่ด้านนอกจะเคลื่อน ไหวไปเรื่อยๆ

กระบวนการระเหยทำให้อุณหภูมิลดลงหลายองศา ช่วยให้ความเย็นแก่หม้อใบที่อยู่ข้างใน และช่วยเก็บรักษา อาหารให้ปลอดภัยจากแบคทีเรีย อาหารบางอย่างสามารถเก็บรักษาใหคงความสด ไว้ได้หลายสัปดาห์ด้วยวิธี การดังกล่าวนี้

ผู้คนทั่วไนจีเรียเริ่มหันมาใช้สิ่งประดิษฐ์นี้ และเริ่มจะมีชื่อเสียงในหมู่เกษตรกรในหลายๆ ประเทศในอาฟริกา

คุณครูโมฮัมเหม็ด บาห์ แอบบา ใช้ทุนส่วนตัวในการสร้างระบบรักษาความเย็น pot-in-pot 5,000 ชิ้นสำหรับ ชุมชนของเขา และหมู่บ้านใกล้เคียงอีก 5 หมู่บ้าน

ในปี คศ. 2000 บริษัทนาฬิกา Rolex ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ให้รางวัล Rolex Award สำหรับโครงการของ คุณโมฮัมเหม็ด รางวัลนี้มีไว้สำหรับผู้ที่พยายามคิดค้นโครงการที่มุ่งพัฒนาความรู้ และความเป็นอยู่ของมวล มนุษยชาติ

คณะกรรมการจะพิจารณาโครงการด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เทคโนโลยี การสำรวจ การค้นพบ สิ่งแวดล้อม และประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน ในการช่วยพัฒ นาและขยายโครงการของพวกเขาด้วย

บริษัทนาฬิกา Rolex จะมอบรางวัล Rolex Award ทุกๆ 2 ปี ครั้งต่อไปจะมอบกันในปี คศ. 2008


XS
SM
MD
LG