ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ราคาอาหารทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อประเทศยากจนในเอเชีย


องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่าประเทศต่างๆ รอบโลก จะต้องเสียค่าซื้ออาหารจากต่างประเทศในปีนี้ สูงกว่าเมื่อปีที่แล้ว 21%

ผลิตภัณฑ์นมจะขึ้นราคาไปมากกว่าเพื่อน คือเกือบ 65% ในช่วง 12 เดือน ทั้งนี้เพราะความต้องการของโลกในเรื่องนั้น กำลังเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะที่เมืองจีน ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ชาวจีนแต่ละคนบริโภคผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้น ราคาของเมล็ดธัญพืช และน้ามันพืชก็สูงขึ้นเกือบ 40%

เมื่อความต้องการด้านอาหารเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ประชากรมีฐานะดีขึ้น ก็ยังมีการโทษเรื่องค่าขนส่งที่แพงขึ้น และความขาดแคลนอันเนื่องมาจากการเก็บเกี่ยวเมล็ดธัญพืชได้น้อยลงตามประเทศต่างๆ อย่างเช่นออสเตรเลีย อันเป้นประเทศผู้ผลิตข้าวสาลีนั้นด้วย


XS
SM
MD
LG