ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาในตลาดน้ำมันโลก


คณะกรรมการด้านน้ำมันและทูตจากประเทศผู้ผลิตน้ำมันสำคัญๆ ในตะวันออกกลาง เตือนว่าการที่มีการแทรก ซึมบ่อนทำลายโดยพลพรรคกลุ่มต่างๆมากขึ้นในตะวันออกกลาง คือภัยคุกคามตลาดน้ำมันโลกในขณะนี้

เวลานี้ราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นถึงบาร์เรลละกว่า 100 ดอลล่าร์แล้ว และคาดว่าปีนี้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ๆ จะ มีรายได้ถึง 7 แสนล้านดอลล่าร์ อย่างไรก็ตาม นาย Naser Belooshi ฑูตบาร์เรนประจำสหรัฐกล่าวว่า สงครามอิรักและ ข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีนิวเคลียร์ในอิหร่าน คือสิ่งที่คุกคามเศรษฐกิจของประเทศในแถบตะวันออกกลาง

ทูตบาร์เรนบอกว่าแม้แต่ประเทศที่ร่ำรวยเพราะน้ำมันก็ควรมีเสถียรภาพทางการเมือง ควรมีควารอบ รู้และมีการ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากระบบการเมืองสั่นคลอน นอกจากนี้ นาย Naser Belooshi ยังบอกว่า ความขัดแย้งทางการทหารในตะวันออกกลางอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันโลก ยิ่งสูงขึ้นจนฉุด ไม่อยู่ได้ เช่นเดียวกับความเห็นของนาย Ariel Cohen นักวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศจากมูลนิธิ Heritage ที่บอกว่า ปัญหารา คาน้ำมันในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากปริมาณน้ำมันมีไม่เพียงพอ แต่เกิดจากปัญหาการเมืองไม่มีเสถียรภาพและนโยบายไม่มีประ สิทธิภาพ ทำให้ไม่มีการลงทุนด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเท่าที่ควร

ในขณะเดียวกัน นาย Gal Luft จากสถาบันวิเคราะห์ความมั่นคงโลก สนับสนุนความเห็นของนาย Ariel Cohen ว่าความขัดแย้ง ความรุนแรงระหว่างชาวมุสลิมนิกายซุนหนี่และนิกายชีอะห์ คือปัญหา ขัดขวางการพัฒนาโรงกลั่นน้ำมันและท่อส่งน้ำมัน ส่งผลลบต่อการลงทุนในที่สุด

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในเอเชีย โดยมีคณะรัฐมนตรีจากประเทศผู้ผลิตน้ำมันสำคัญๆ ในตะวันออกกลาง เข้าร่วมหารือ เกี่ยวกับปัญหาในตลาดน้ำมันโลก

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG