ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานจากองค์การการค้าโลก เกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศไทย


รายงานขององค์การการค้าโลกระบุว่า เมื่อพิจารณาโดยทั่วๆ ไปแล้ว รากฐานของเศรษฐกิจในประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ตั้งแต่มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการค้าของประเทศไทยคราวก่อน คือเมื่อปี พศ. 2546 เป็นต้นมา

รายงานฉบับนั้นระบุว่า ผลผลิตมวลรวมของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตรา 5.7 ต่อปี ทั้งนี้ เนื่องจาการที่ปริมาณการส่งออก และการบริโภคภายในประเทศไทยเองเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าพอใจ รายงานกล่าวว่า แต่มีปัจจัยหลายอย่าง รวมทั้งเรื่องขีดความสามารถในการผลิตที่กำลังตึงตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เป็นตัวการในการขยายตัวของผลผลิตมวลรวมที่แท้จริงของประเทศไทย ชะลอลงเมื่อเร็วๆ นี้

XS
SM
MD
LG