ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สถานการณ์ตลาดและข้อมูลการบริโภคสินค้าอาหารทะเลในสหรัฐ


ปัจจุบัน ประเทศไทย ส่งออกสินค้าอาหารทะเลมายังสหรัฐ เป็นอันดับที่สี่รองมาจาก แคนาดา จีนและชีลี

คุณสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดและข้อมูลการบริโภคสินค้าอาหารทะเลในสหรัฐ

คุณสุรศักดิ์ เรียงเครือ กล่าวว่าอาหารทะเลในสหรัฐ เป็นสินค้าซึ่งมีศักยภาพสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างสูง สถานการณ์โดยทั่วไปในปัจจุบัน สหรัฐมีการนำเข้าเพิ่มขึ้น คิดว่าน่าจะประมาณร้อยละห้า เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว มูลค่าการนำเข้าเยอะมากมหาศาลประมาณสองหมื่นแปดพันล้านเหรียญสหรัฐ

ประเทศไทยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการส่งอาหารทะเลมา อาหารทะเลที่นำเข้ามาตลาดสหรัฐ มาจากประเทศเอเชียเสียเป็นส่วนใหญ่ประมาณถึงร้อยละสี่สิบกว่าถึงห้าสิบ ไทยเป็นแนวหน้าในการนำเข้าและเรามีการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ถึงร้อยละสิบ ถือเป็นข่าวดี
ถึงแม้จะมีเรื่องของปัญหา เรื่องของการต้องวางเงินถึงสองแสนเหรียญก่อนส่ง หรือปัญหาอื่นๆ แต่ทางสมาคมผู้ส่งออก และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ก็มีการส่งมาเรื่อยๆ การนำเข้า ของสหรัฐ นำเข้ากุ้งเยอะ ประมาณสาม สิบเปอร์เซนต์ของการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลทั้งหมด

สถานการณ์ทั่วๆไปที่น่าสนใจ การบริโภคของคนอเมริกัน มีการบริโภคอาหารทะเลเพิ่มขึ้น
เดี๋ยวนี้แพร่กระจายไปทางผู้ที่มีรายได้ปานกลาง รายได้น้อยก็เริ่มมีการบริโภคอาหารทะเลมากขึ้น มีการบริโภคเพิ่มขึ้นทุกปี กุ้ง ปลาทูน่า เป็นอาหารที่อยู่ในความนิยม อาหารทะเล ปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากฟาร์มเลี้ยง ซึ่งเมื่อก่อนมีการจับกันมาก เดี๋ยวนี้มีฟาร์มเลี้ยง มีการควบคุมมากขึ้น ในเรื่องของปริมาณและคุณภาพ ราคา ส่วนสินค้าอาหารทะเลที่มีการจับได้ก็ไต่ระดับขึ้นไปในราคาสูงขึ้น ถือว่าเป็นแนวโน้มที่น่าจับตามอง

ความหลากหลายเรื่องเครื่องจิ้ม จะมีบทบาทเพิ่มขึ้น พวกซ้อสต่างๆ จะมีการพัฒนารูปแบบและรสชาติมากขึ้น เพราะฉะนั้นประเทศผู้ส่งออกควรต้องส่งเสริมและศึกษาวิจัยเรื่องการทำซ้อสควบคู่กันไปด้วย ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือว่า เดี๋ยวนี้ผู้ขายรายใหญ่อย่างวอลมาร์ตหรือเว็กแม่น เน้นเรื่องคุณภาพของฟาร์มเลี้ยง เรื่องการปลอดสาร และการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น ก็ส่งคนมาดู เข้มงวดมากขึ้น อันนี้ก็เป็นเรื่องกระแสของการแข่งขันกันด้วย

และเรื่องของผู้บริโภคที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองมากขึ้นตามแนวโน้มของโลกว่า เป็นอาหารทะเลเพื่อสุขภาพ ปลอดสาร นอกจากนั้นแนวโน้มในอเมริกาที่เห็นชัดๆ เดี๋ยวนี้ร้านค้าปลีก อาหารทะลเพิ่มมากขึ้น กระจายสินค้าได้มากขึ้น และภัตตาคารซึ่งมีเป็นแฟรนไชส์อาหารทะเลก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้น เพราะฉะนั้น ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกของไทยก็ต้องพัฒนาติดตามสถานการณ์แนวโน้มต่างๆให้ทันการณ์ทันเกม แล้วเราก็คงจะได้ส่งออกและรักษาตลาดได้ต่อไป


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG