ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาเด็กที่เป็นโรคออทิซึม


สถาบันกุมารแพทย์อเมริกัน แนะนำว่าเด็กทุกคนควรได้รับการทดสอบว่าเป็นโรคออทิซึมหรือไม่ ก่อนที่จะอายุครบสองขวบ และเร่งเร้าให้มีการบำบัดรักษาเด็กออทิสติกตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น

ก่อนหน้านี้มีรายงานคำแนะนำเกี่ยวกับโรคออทิซึม จากสถาบันกุมารแพทย์อเมริกัน ที่ระบุว่า แพทย์ควรจะตรวจหาอาการของโรคออทิซึม ในขณะที่ตรวจสุขภาพเด็กอายุ 18 เดือน ถึง 24 เดือน

ในขณะเดียวกันคณะแพทย์ได้เสนอแนวทางใหม่ในการดูแล และรักษาเด็กที่เป็นโรคออทิซึม ด้วย

โรคออทิซึมคือ อาการผิดปกติทางสมอง ซึ่งจำกัดพัฒนาการทางด้านสังคม และการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เรียกโรคนี้ว่า Autism Spectrum Disorders หรือความบกพร่อง ด้านพัฒนาการรอบด้าน

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า อาการของโรคออทิซึมไม่สามารถรักษาให้หายขาด แต่มีวิธีรักษาเพื่อช่วย ลดความรุนแรงของอาการได้ สถาบันกุมารแพทย์กล่าวว่า ยิ่งเริ่มการรักษาโรคนี้ได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งได้ผลดีมากขึ้นเท่านั้น

แนวทางใหม่ที่ว่า รามไปถึงการนำการศึกษาเข้ามาพัวพันในเรื่องนี้ การให้การรักษาทางด้าน การแพทย์ ตลอดจนการสนับสนุนของคนในครอบครัว

สถาบันกุมารแพทย์อเมริกันกล่าวว่า เด็กออทิสติกที่อายุยังน้อยควรเข้าร่วมหลักสูตรการ เรียนรู้บางอย่าง และว่าเด็กเหล่านี้จะมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรอย่างน้อย 25 ชั่วโมง ต่อหนึ่งสัปดาห์เป็นเวลาตลอดทั้งปี คณะแพทย์ยังบอกด้วยว่า ถ้าจะให้ได้ผลดีครูแต่ละคน ควรมีเด็กในชั้นเรียนจำนวนไม่มากนัก และเด็กออทิสติกจะเรียนหนังสือได้ดีขึ้น ถ้าหากคุณครูให้ ความสนใจ หรือพูดคุยกับเด็กโดยตรง

นอกจากนี้คณะแพทย์กลุ่มนี้ยังเรียกร้องให้มีการพูดคุยสื่อสารระหว่างเด็กออทิสติก และเด็กที่ ไม่ได้เป็นออทิสติกที่อายุเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม สถาบันกุมารแพทย์ตั้งข้อสังเกตว่า เด็กที่มีความ ผิดปกติด้านพัฒนาการแบบรุนแรง อาจมีปัญหาด้านพฤติกรรมแบบร้ายแรง ซึ่งอาจทำให้การ มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กคนอื่นๆ เป็นไปได้ยาก หรือแม้กระทั่งอาจเป็นอันตรายได้ด้วย

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการรับมือกับเด็กที่เป็นโรคออทิซึม แต่สถาบันกุมารแพทย์อเมริกัน เตือนให้บรรดาผู้ปกครองและแพทย์ระมัดระวังเกี่ยวกับโปรแกรมการ รักษาแบบต่างๆ รวมถึงกลุ่มที่อ้างว่าตนประสบความสำเร็จอย่างสูงในการรักษาเด็กที่ผิดปกติด้วย

แนวนโยบายของสถาบันกุมารแพทย์อเมริกันแนะนำให้ใช้วิธีการบำบัดรักษาที่ยึดเอาผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยโดยองค์การด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ เป็นหลัก ทางสถาบันกล่าวว่าเด็กออทิสติก ควรได้รับการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเหมือนกับเด็กอื่นๆ รวมทั้งการให้วัคซีนป้องกันโรคด้วย และว่าเด็กออทิสติกบางคนมีปัญหาทางด้านพฤติกรรม สังคม และสุขภาพ ซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษา ด้วยการใช้ยา

XS
SM
MD
LG