ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณสุรศักดิ์ เรียงเครือ ชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้า การสัมมนาสินค้ามุสลิม


เมื่อไม่นานมานี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.จัดให้มีการสัมมนาเกี่ยวกับตลาดสินค้ามุสลิมในต่างประเทศขึ้นที่จังหวัดสงขลา

คุณสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าจากการสัมมนาดังกล่าวว่า ภายหลังการสัมมนา ต้อง การที่จะทำโครงการต่อเนื่อง ทางกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการมาว่า เห็นว่าจริงๆแล้วอาหารฮาลาลเป็น อาหารที่มีศักยภาพ ค่อนข้างมากในตลาดโลกถ้าจับดีๆ หรือว่า ตั้งใจกันอย่างจริงจัง ก็จะเป็นแนว ทางหนึ่งซึ่งนอกจากจะนำมูลค่า นำเงินตรา ต่างประเทศเข้าเมืองไทยแล้ว และยังสามารถใช้การขยาย ตลาดสินค้าอาหารฮาลาล มาช่วยพื้นที่ทางภาคใต้ ซึ่งมีปัญหาความไม่สงบได้เป็นอย่างดี เพราะเล็ง เห็นว่าการแก้ปัญหาควรจะต้องใช้เรื่องของเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับเรื่องของการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าพี่น่้องมุสลิม กินดีอยู่ดีมีการสร้างงานเป็นอย่างดี ก็จะทำให้เกิดความ สงบสุขขึ้น

หลังจากนั้นได้คัดเลือกผู้ผลิตสินค้าขึ้นมาหนึ่งรายซึ่งไม่เคยส่งออกต่างประเทศเลย เป็นกลุ่มแม่ บ้านมุสลิมธรรมดาคัดเลือกได้ที่จังหวัดสงขลา คือห้างหุ้นส่วนจำกัด Songkhla Golden
Mermaid Limited Partnership บริษัทนี้ ผลิตสินค้าข้าวเกรียบกุ้งกับข้าวเกรียบปลาทูน่า ซึ่งเห็นว่า น่าจะเป็นไปได้ ทางสนง.ก็ได้ติดต่อกับทางตัวแทนบริษัทซึ่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเข้าสู่ตลาด เกี่ยวกับกฏระเบียบของทางอย.อเมริกา คือ FDA ชื่อว่า FDA Registrar Corp. เป็นบริษัทเอกชน ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่เคยทำงานที่ FDA มาแล้ว บริษัทนี้ก็ยินดีที่จะช่วยในขั้นตอนนี้ทางเรากำลัง ส่งตัวอย่างไปให้ดู และดำเนินการณ์เกี่ยวกับเรื่องฉลาก ในการพัฒนาปรับปรุงเรื่องหีบห่อต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ทางสนง. ได้ร่วมกับทุกฝ่าย นอกจากนั้นก็ร่วมกับทางผู้นำ เข้ารายใหญ่ของสินค้าอาหารเอเชีย และอาหารฮาลาล โดยร่วมกับบริษัท Rhee Brothers และผู้นำ เข้าชาวไทยก็จะมีสองสามบริษัท ที่จะช่วยกันกระจายสินค้าเหล่านี้เข้าไป

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์คระบุว่า ไทยจะสามารถส่งสินค้า อาหารฮาลาลมายังตลาดสหรัฐได้ในต้นปีหน้า ถ้าเป็นไปตามกำหนด คาดว่าไม่น่าจะเกินเดือนเมษา ยน หรือพฤษภาคม เพราะขั้นตอนที่สำคัญเป็นเรื่องของการที่เต้องดำเนินงานกับทางการสหรัฐ เรื่องใบ อนุญาตนำเข้า และเรื่องของฉลาก และมาตรฐาน ความสะอาดต่างๆ นอกจากนั้นได้ประสานไปทาง สมาคมฮาลาลของอเมริกาด้วย คือ Dr. Mohammad Chaudry ซึ่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


XS
SM
MD
LG