ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน


ฟังคุณนิตยา มาพึ่งพงศ์ และคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ สนทนาข้ามประเทศ เกี่ยวกับประเด็นที่สื่อตะวันตกให้ความสำคัญ ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศสิงค์โปร์

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG