ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน


คุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญของวีโอเอภาคภาษาไทย สนทนากับ รศ.ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เป็นนักวิชาการที่ ติดตามศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน

การประชุมระดับสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนปีนี้ มีขึ้นที่สิงค์โปร์ระหว่างวันที่ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน และในโอกาสที่สมาคมอาเซียนก่อตั้งมาครบ 40 ปี ประเด็นในการหารือปีนี้ นอกจาก จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ความมั่นคงแล้ว การลงนามยอมรับกฏบัตรอาเซียน หรือ Asean Charter โดยบรรดา ผู้นำกลุ่มอาเซียน ก็จะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งด้วย

XS
SM
MD
LG