ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน ที่ต้องการมาศึกษาต่อในสหรัฐ จากศาสตราจารย์ ดร. เมธี เวชารัตนา


ศาสตราจารย์ ดร. เมธี เวชารัตนา รองหัวหน้าภาคฝ่ายบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐนิวเจอร์ซี่มีข้อแนะนำนักศึกษาไทยในเรื่องการเลือกสมัครมายังสถานศึกษาต่างๆ ในสหรัฐ

การสมัครมาเรียนต่อปริญญาโทและเอกในสหรัฐเป็นเรื่องซับซ้อนที่ต้องใช้ทั้งเวลา และเงินทุนอย่างมาก ศาสตราจารย์ ดร. เมธี เวชารัตนา รองหัวหน้าภาคฝ่ายบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐนิวเจอร์ซี่มีข้อแนะนำนักศึกษาไทยในเรื่องการ เลือกสมัครมายังสถานศึกษาต่างๆในสหรัฐ

นอกจากนี้ยังมีข้อแนะนำสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ แต่อยากมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสหรัฐ มีเรื่องของการเตรียมตัวมาศึกษาต่อ เช่นเรื่องการเขียนเรียงความ และจดหมายรับรอง และมีเรื่องค่าศึกษาเล่าเรียน และการสมัครเข้ารับทุนการศึกษา

สำหรับท่านที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม จะสามารถอ่านบทความของศาสตราจารย์ ดร. เมธี ได้จาก www.thainewyork.com หรือส่งอีเมล์ไปที่ศาสตราจารย์ ดร. เมธีได้ที่ methi.wecharatana @ NJIT.edu


XS
SM
MD
LG