ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เส้นทางสายไหมในเอเชีย เส้นเลือดสำคัญของเศรษฐกิจการค้า ระหว่างจีนกับยุโรป


เส้นทางสายไหมในอดีตเคยเป็นเส้นทางการค้าหลักระหว่างจีนกับยุโรป ก่อนที่ลดความสำคัญลงเมื่อ เวลาผ่านไป แต่เวลานี้จีนกับประเทศแถบเอเชียกลาง 7 ประเทศกำลังพยายามนำความรุ่งเรืองของเส้น ทางสายประวัติศาสตร์เส้นนี้ให้กลับคืนมาดังเดิม

สมัยก่อนยุคกลาง เครือข่ายเส้นทางการค้าที่เรียกว่า เส้นทางสายไหม ซึ่งตัดผ่านเอเชียกลาง คือเส้นเลือด สำคัญของเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับยุโรป แต่ทุกวันนี้ ปริมาณการค้าผ่านเส้นทางนี้มีไม่ถึง 1% ของปริมาณการค้าทั้งหมดระหว่างเอเชียกับยุโรป เนื่องมาจากโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมที่ไม่ดีพอ ประกอบกับความยุ่งยากเกี่ยวกับปัญหาชายแดนและขั้นตอนการเก็บภาษีศุลกากร

อย่างไรก็ตาม ปัญหาต่างๆกำลังจะได้รับการแก้ไข เมื่อจีนและประเทศแถบเอเชียกลาง 7 ประเทศรวมทั้ง อัฟกานิสถาน อุซเบกิสถานและมองโกเลีย ตกลงทุ่มเงินมูลค่า 18,000 ล้านดอลล่าร์เพื่อพัฒนาเครือข่าย เส้นทางสายไหม ทั้งถนนและทางรถไฟให้ทันสมัยภายในระยะเวลา 10 ปีต่อจากนี้

คุณ Sean O’ Sullivan ผอ.ฝ่ายเอเชียกลางและเอเชียตะวันตกของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือเอดีบี ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ในโครงการนี้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการสร้างเส้นทางสายไหมขึ้นใหม่ก็คือ การเพิ่มเส้นทาง การค้าเชื่อมโดยตรงระหว่างสองทวีปผ่านพื้นที่เอเชียกลาง

จนท.ธนาคารเอดีบีผู้นี้บอกว่า แทนที่จะทำการค้าอ้อมเอเชียกลาง ทั้งทางทะเลหรือทางรถไฟ Trans-Siberian อ้อมไปทางเหนือ ก็ใช้วิธีสร้างถนนใหม่ผ่านเอเชียกลาง ผ่านความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในแถบนี้เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมที่ดีขึ้น รวมทั้งขั้นตอนการเดินทางข้ามประเทศที่สะดวก ยิ่งขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม คุณ O’ Sullivan บอกว่าเส้นทางใหม่ที่สร้างขึ้นจะไม่ใช่ทางสายไหมอันเก่าแก่ สายเดิมเสียทีเดียว แต่จะเป็นการพัฒนาเครือข่ายถนน 6 เส้น เชื่อมโยงจากตะวันออกไปตะวันตก จากเหนือไปใต้ เชื่อมต่อประเทศต่างๆในเอเชียกลาง ขึ้นไปรัสเซีย ผ่านจีน ลงมาเอเชียใต้ และต่อไปยังประ เทศแถบอ่าวเปอร์เซีย

คุณ Sean O’ Sullivan จากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียบอกว่า ประเด็นสำคัญก็คือประเทศส่วนใหญ่ ในแถบนี้ไม่มีทางออกสู่ทะเล ถนนจึงเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าที่สำคัญ

สำหรับเงินทุนส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ในโครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่จะมาจากแปดประเทศนะครับ และส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ

ต่อไปใครที่ฝันอยากเดินทางตามรอยเท้าของมาร์โคโปโลบนเส้นทางสายไหม คงไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม อีกต่อไปแล้ว แต่คงต้องมีแผนที่ฉบับปัจจุบันติดตัวไปด้วย เพราะทางสายไหมยุคใหม่มีถึง 6 เส้น เดี๋ยวแทน ที่จะไปถึงยุโรป กลับไปโผล่ปากีสถานแล้วจะยุ่งกันใหญ่

XS
SM
MD
LG