ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประโยชน์ของการทำสมาธิ


นักวิจัยกล่าวว่า คนเราไม่จำเป็นต้องทำสมาธิเป็นเวลาหลายๆ เดือนหรือ หลายๆ ปี เพื่อให้ได้ ประโยชน์ เช่นการคลายความเครียด และการพัฒนาสมาธิ แต่เราสามารถ ได้ประโยชน์เหล่านั้น โดยใช้เวลาเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้นเอง

การศึกษาเมื่อไม่นานมานี้แสดงว่า การนั่งสมาธิอย่างคร่ำเคร่งเป็นเวลานานๆ ช่วยให้ความสนใจใน สิ่งที่ทำอยู่ดีขึ้น คลายความเครียด และช่วยให้ทำงานยากๆ ได้ง่ายขึ้น

แต่นักวิทยาศาสตร์พบว่า เราสามารถได้ประโยชน์แบบเดียวกันนั้นใน 5 วัน โดยการใช้วิธีการพิเศษ ที่เรียกว่า การทำสมาธิแบบกำหนดรวมร่างกายและจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือตั้งสติมั่น ให้จิตใจ อยู่กับเนื้อกับตัว ไม่วอกแวกล่องลอยไปไหนๆ

วิธีการดังกล่าว รวมการผ่อนคลายร่างกาย การกำหนดลมหายใจ มโนภาพ และการฝึกสติ ให้ตระหนักรู้ในสิ่งที่กำลังทำอยู่เข้าด้วยกัน ซึ่งในการศึกษาที่แล้วๆ มาแสดงให้เห็นว่า วิธีการนี้ช่วย พัฒนาสมาธิ อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมในสังคม ให้ดีขึ้น

คณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออเรกอน สอนการฝึกสมาธิแบบนี้ให้กับนักศึกษาระดับปริญญา ตรีในประเทศจีน 40 คน นักวิจัยเปรียบเทียบผลของการ ฝึกสมาธิ แบบกำหนดรวมร่างกายและจิตใจ เป็นหนึ่งเดียวกัน กับผลของการผ่อนคลายอย่างลึกโดย นักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่ง และพบว่าผลการตรวจ วัดด้านต่างๆ รวมทั้งระดับความสนใจในสิ่งที่ทำอยู่ และอารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มแรกออกมาดีกว่า กลุ่มหลัง

นอกจากนี้นักวิจัยยังวัดปริมาณฮอร์โมนความตึงเครียดที่ชื่อว่า “Cortisol” และพบว่าระดับ ฮอร์โมนดังกล่าวในกลุ่มที่ฝึกสมาธิแบบรวมร่างกายและจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ฝึกแบบผ่อนคลาย

คุณไมเคิล พอสเนอร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมาธิ ที่มหาวิทยาลัยออเรกอน และผู้ร่วมการศึกษาวิจัยของ ยี ยวน ดอง กล่าวว่า เขารู้สึกประหลาดใจในการค้นพบนี้ และคิดว่า ผลลัพธ์อาจขึ้นอยู่กับว่า ทำการศึกษาวิจัยนี้ที่ไหนด้วย

คุณไมเคิล พอสเนอร์ กล่าวว่าอาจเป็นเพราะ ชาวจีนเป็นผู้ที่มีความเชื่อในด้านนี้อยู่แล้ว แต่คุณยี ยวน ดองบอกว่านักศึกระดับปริญญาตรีของจีนทุกวันนี้ ก็ไม่ค่อยจะเชื่อวิธีการรักษาเเบบ ดั้งเดิมของจีน ดังนั้นวิธีการทำสมาธิแบบนี้ อาจใช้ได้ดีในประเทศตะวันตกด้วย ซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ กันต่อไป ในเรื่องนี้

การศึกษาเรื่อง ประโยชน์ของการทำสมาธิระยะสั้น ลงพิมพ์ในวารสารของสถาบันวิทยา ศาสตร์แห่งชาติ National Academy of Science

XS
SM
MD
LG