ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาด้านสุขภาพ ในประเทศกำลังพัฒนา


จนท.การประชุมโลกเพื่อการวิจัยด้านสุขภาพระบุว่า เวลานี้ประเทศกำลังพัฒนาต่างประสบปัญหาด้านสุขภาพ มากมายหลายประการ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต จนท.ยังบอกอีกว่าบรรดาประเทศกำลังพัฒนาจำ เป็นต้องปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้สามารถเข้าถึงประชากรที่ยากจนเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่ไม่ สามารถติดต่อได้ เช่น โรคหัวใจและโรคมะเร็ง

นาย Stephen Matlin ประธานการประชุมโลกเพื่อการวิจัยด้านสุขภาพกล่าวในการประชุมประจำปีที่กรุงปักกิ่งว่า ปัญหาด้านสุขภาพที่ประชาชนในประเทศกำลังพัฒนากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปมากจากเมื่อสิบปีที่แล้ว เมื่อก่อนนั้น โรคที่อันตรายร้ายแรงที่สุดในประเทศยากจนคือ โรคติดต่อจำพวกมาลาเรียและวัณโรค แต่เวลานี้มีประชากร ประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากขึ้นที่เป็นโรคที่ไม่สามารถติดต่อได้ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ตลอดจนโรคทางจิต

คุณ Stephen Matlin บอกว่า เวลานี้ในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศรวมทั้งจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นสองประเทศที่มี จำนวนประชากรมากที่สุดในโลกนั้น โรคที่ไม่สามารถติดต่อได้กลายเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนเจ็บป่วยและเสียชีวิต
และว่าปัจจุบันมีเพียงประเทศในอาฟริกาเท่านั้นที่ประชากรจำนวนมากยังคงเสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรียและวัณโรค ซึ่งนับวันเชื้อโรคทั้งสองชนิดนี้ก็ยิ่งดื้อยาขึ้นเรื่อยๆ

ประธานการประชุมโลกเพื่อการวิจัยด้านสุขภาพบอกว่าสำหรับโรคที่ไม่สามารถติดต่อได้นั้น ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อม อย่างเช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์น้อยลง และคนยากจนในชนบทพากันอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองที่แออัดและสกปรก เต็มไปด้วยมลพิษ นอกจากนั้น คนจนยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีพออีกด้วย

ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจีน นาย Chen Zhu กล่าวในที่ประชุมว่าประเทศกำลังพัฒนา อย่างเช่นจีนนั้น กำลังพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่ แต่ก็ต้องการการสนับสนุนจากนานาชาติเช่นกัน

นาย Chen Zhu บอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วควรให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและให้เงินช่วยเหลือแก่ประเทศ กำลังพัฒนา ควรเพิ่มการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสาธารณสุขในประเทศยากจนเหล่านั้น แล้วพัฒนาปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ในการประชุมโลกเพื่อการวิจัยด้านสุขภาพที่กรุงปักกิ่งครั้งนี้ มีผู้เข้าร่่วมกว่า 800 คนจาก 80 ประเทศทั่วโลก เป้าหมายของการประชุมคือการจัดให้มีการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม ยุติธรรมสำหรับประเทศที่ยากจนต่างๆ


XS
SM
MD
LG