ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุมสุดยอดของโลกเรื่องส้วมครั้งที่ 7 ณ กรุงนิวเดลี


อดีตประธานาธิบดีของอินเดีย A.P.J. Abdul Kalam ในการประชุมสุดยอดของโลกเรื่องส้วม ครั้งที่ 7 ที่กรุงนิวเดลี กล่าวนำผู้แทนจาก 44 ประเทศที่ไปร่วมการประชุม ในการให้คำมั่นว่าจะจัดหาส้วมให้ประชากรโลกทุกคนภายในปีค.ศ. 2025 หรืออีก 18 ปีข้างหน้า

องค์การสหประชาชาติกล่าวว่า ประชากรโลกมากกว่าสองพันห้าร้อยล้านคนไม่มีระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขอนามัยใช้ และประกาศให้ปี 2008 เป็นปีแห่งการสุขาภิบาลนานาชาติ ประเทศที่ส่งผู้แทนไปร่วมการประชุมครั้งนี้จะให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการสุขาภิบาล

คุณ Jon Lane ผู้อำนวยการบริหารของสภาความร่วมมือในเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลในนครเจนีวา ระบุความสำคัญสี่ประการของการสุขาภิบาลว่า การสุขาภิบาลมีความสำคัญยิ่งต่อสุขภาพของมนุษย์ และประการที่สอง ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ประการที่สาม การสุขาภิบาลนำไปสู่การมีศักดิ์ศรีและการพัฒนาสังคม และประการที่สี่ ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บุคคลผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ คือ คุณ Jack Sim หนุ่มใหญ่วัย 50 ชาวสิงคโปร์ที่เลิกทำธุรกิจการก่อสร้าง และหันมาจัดตั้งองค์การส้วมโลก หรือ World Toilet Organization เมื่อหกปีที่แล้ว

นักธุรกิจที่หันมาทำงานการกุศลผู้นี้ บอกว่า คน 160 ล้านคนในโลก มีพยาธิเพราะขาดสุขอนามัย และเด็กราวๆ หนึ่งล้านหกแสนคนในโลกเสียชีวิตในแต่ละปีด้วยโรคท้องร่วง ซึ่งบ่อยครั้งเป็นเพราะไม่มีส้วมที่ถูกสุขอนามัยให้ใช้

คุณ Jack Sim ผู้ก่อตั้งองค์การส้วมโลก บอกว่าคนเหล่านี้ขุดหลุมทำส้วม โดยหลุมที่ขุดจะลึกจนเกือบจะถึงน้ำบาดาล สิ่งโสโครกจะซึมลงไปถึงน้ำบาดาลและน้ำบ่อที่ขุดกันขึ้นมาใช้ดื่มกิน ซึ่งทำให้เป็นโรคท้องร่วง และทำให้เด็กเป็นจำนวนมากเสียชีวิตทุกปี

เป้าหมายขององค์การนี้ คือ จัดการสุขาภิบาลที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไม่แพงให้กับทุกคน คุณ Jack Sim บอกว่า ก้าวแรกที่ต้องทำ คือการพูดถึงส้วม ซึ่งเป็นเรื่องที่คนจำนวนมากไม่อยากพูดถึง และโทษว่า ที่เป็นเช่นนี้ เพราะถูกบิดามารดาสอนไว้อย่างนั้น

คุณ Jack บอกว่า ที่สอนๆกันมาคือ ถ้าอยากจะให้ผู้คนเคารพนับถือ ก็อย่ายอมรับว่า มีความผูกพันกับส้วม ซึ่งเป็นการสอนที่ผิด

องค์กรการกุศลของคุณ Jack Sim ได้จัดตั้งวิทยาลัยส้วมโลก หรือ World Toilet College ขึ้นที่สิงคโปร์ และนักศึกษา ซึ่งมีความรู้แขนงต่างๆ รวมทั้งสถาปนิก หรือนักพัฒนา สามารถเลือกเรียนวิชาที่มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่การออกแบบส้วมไปจนถึงการสุขาภิบาลกับนิเวศน์วิทยา

คุณ Jack Sim บอกว่า งานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งขององค์การ คือการฝึกอบรมผู้ที่อยู่ในบริเวณยากจนหรือในชนบท รู้จักสร้างส้วมที่ถูกสุขอนามัยได้เอง และว่าวิธีที่จะทำให้คนสนใจอยากจะเรียนรู้การสร้างส้วมที่ดี ก็ต้องทำให้ส้วมเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ใครก็อยากจะมี อย่างเช่น โทรทัศน์ หรือโทรศัพท์มือถือ

วิทยาลัยส้วมโลกจะเปิดวิทยาเขตที่สองขึ้นในจังหวัด Aceh ในอินโดนีเซียในเร็วๆนี้

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG