ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์อาจารย์ เฉลิมชัย พิศิษฐวานิช จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น


ศูนย์นวัตกรรม วิจัยและพัฒนา ผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอนหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีอาจารย์ เฉลิมชัย พิศิษฐวานิช เป็นผู้อำนวยการ

อาจารย์เฉลิมชัยอธิบายถึงศูนย์ นวัตกรรม วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ เป็นศูนย์ของการที่จะเสริมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นประตูสู่การเป็นผู้ประกอบการ มีเป้าหมายหลัก 4 ข้อ หนึ่ง เป็นบริการทางด้านวิชาการ กับปูทางให้กับนักศึกษาและประชาชน ในด้านของการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการด้วย สองเป็นศูนย์กลางความรู้ในด้านการเป็นผู้ประกอบการ ในด้านการให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ สามเป็นการเสริมสร้างบุคคลากรทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ สี่คือการสร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบการ

ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีผลงานหรือมีความคิดทางด้านนวัตกรรม ทางศูนย์ก็จะส่งเสริมให้กับแนวความคิดของนวัตกรรมให้เป็นความจริงเกิดขึ้น

เนื่องจากศูนย์นวัตกรรม วิจัยและพัฒนา ผู้ประกอบการเป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านนักศึกษา เป็นศูนย์กลางความรู้ มีการเสริมสร้างหลักสูตรปริญาตรีและโท สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักศึกษา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนประมาณ 300 คน

แม้ศูนย์นวัตกรรม วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ จะเพิ่งตั้งขึ้นมาได้ไม่นาน ทางศูนย์ก็มีผลงานออกมาหลายประการแล้ว

โครงการที่ผ่านมา อย่างแรกเป็นเรื่องของการสร้างหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการทั้งปริญญาตรีและโท ซึ่งถือเป็นหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย สองคือโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้ความสนับสนุนในด้านการจัดการฝึกอบรม ประชาชนและนักศึกษาทางภาคเหนือ ตอนบนแปดจังหวัด สามคือโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรมที่ให้เราตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขึ้น ที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สี่คือโครงการ SIFE สำหรับนักศึกษาที่ทำมาสามปีแล้ว

นักศึกษาของศูนย์นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ เพิ่งได้รับรางวัลที่สามและรางวัล Spirit of SIFE จากการแข่งขัน SIFE World Cup ซึ่งเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาให้นำความรู้สู่ชุมชน ในด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างเสรีไปเมือกลางเดือนตุลาคมนี้ในนครนิวยอร์ค

สำหรับโครงการในอนาคตนั้น อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าในศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จะรวมกันที่จะเป็นศูนย์บ่มเพาะ ที่มีเครือข่ายในเรื่องของศูนย์บ่มเพาะในลุ่มแม่น้ำโขง และรวมกับทางเอเชียด้วย ซึ่งในปีที่แล้วเรามีการอบรมสัมมนาที่กรุงเทพฯ ได้เชิญผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะในต่างประเทศมารวมกันเพื่อที่จะ หาแนวทางร่วมกันเป็นเน็ทเวิร์คในเครือข่ายลุ่มแม่น้ำโขง และประเทศในกลุ่มเอเชีย

XS
SM
MD
LG