ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์  สมุทวณิช ประธานกรรมการ SIFE ประเทศไทย


โครงการ SIFE ย่อมาจาก Students in Free Enterprise ซึ่งหมายความถึงโครงการพัฒนานักศึกษาให้นำความรู้สู่ชุมชน ในด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างเสรี

ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช นายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานกรรมการ SIFE ประเทศไทย ซึ่งมาเข้าร่วมการแข่งขัน SIFE World Cup ที่โรงแรม Hilton ในนครนิวยอร์ค ในช่วงวันที่ 10 ถึง 12 ตุลาคม โดยทีม SIFE จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนจากประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม และรางวัล Spirit of SIFE Award โดยนำเสนอโครงการส่งเสริมการจัดทำและจำหน่ายดอกไม้จันทน์ ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ ได้อธิบายประโยชน์ของโครงการ SIFE ที่มีต่อเยาวชนว่า ให้ประโยชน์สามสี่ประการด้วยกัน ประการแรก นักศึกษาไทยสามารถนำความรู้จากในห้องเรียน ได้นำออกไปปฏิบัติ กับชุมชนต่างๆ จะได้นำเอาไประยุกต์ได้ และจะได้นำไปแนะนำให้ชาวบ้านโดยทั่วไป และคนที่ทำงานร่วมกัน ได้รู้เรื่องการตลาด การเงิน จริยธรรม ในการทำธุรกิจ ประการที่สอง ได้ช่วยให้นักศึกษาได้มารวมกลุ่มกัน และทำงานเป็นทีม ประการที่สามเป็นการสร้างความมั่นใจในตัวเอง ต่อไปก็จะต้องมีการแข่งขันกันเอง หลังจากนั้นก็จะได้ไปแข่งกับประเทศอื่นด้วย ประการสุดท้ายที่สำคัญที่สุด นักศึกษาได้ไปพบความเป็นจริง เรื่อง สภาวะการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม

ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ ระบุว่าเยาวชนไทยจะสามารถมีส่วนช่วยเหลือชุมชนของตนได้หลายประการ เขากล่าวว่า SIFE เป็นอีกก้าวหนึ่ง เพราะปรกตินิสิตนักศึกษาได้ออกค่าย การออกค่ายเป็นการไปช่วยชุมชน ทำสิ่งก่อสร้าง เเต่ SIFE เป็นการนำความรู้ เกี่ยวกับด้านการเงิน การตลาด การบัญชี และการจัดการ และการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีคุณภาพ และเป็นไปตามความพึงพอใจของลูกค้า สิ่งเหล่านี้ ลงไปช่วยชุมชน ให้ชุมชนได้ ช่วยตัวเองอย่างมีความยั่งยืน เพราะชุมชนในประเทศไทย เดี๋ยวนี้ไม่อาจหลีกเลี่ยงกระแสการตลาด และการเงินที่เข้าไปถึงท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น การที่รู้เขารู้เรา และรู้ว่าการตลาดเป็นอย่างไร ข้อดีข้อเสียของการเงิน การกู้เงิน ก็จะทำให้ชุมชนเหล่านั้น สามารถ พึ่งตัวเองได้ และมีแรงต้านกระแสที่จะมากระทบเขา เขาสามารถจะจัดการกับสิ่งแวดล้อมได้ โดยเริ่มต้นแต่ละขั้นไป จะว่าไปแล้วก็จะนำเอาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ก็จะเข้ากันได้อย่างดี

XS
SM
MD
LG