ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ ดร.กิตติพัฒน์  สุวรรณชิน รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่


โครงการ SIFE ย่อมาจาก Students in Free Enterprise ซึ่งหมายความถึง โครงการพัฒนานักศึกษา ให้นำความรู้สู่ชุมชน ในด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างเสรี

ในช่วงวันที่ 10 ถึง 12 ตุลาคม ได้มีการแข่งขัน SIFE World Cup ที่โรงแรม Hilton ในนครนิว ยอร์ค โดยทีม SIFE จากมหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนจาก ประเทศไทย นำเสนอโครงการพัฒนาชุมชน โดยการไปช่วยกลุ่มแม่บ้านในครอบครัวที่ได้รับผล กระทบจากโรค เอดส์ ในการจัดทำและจำหน่ายดอกไม้จันทน์ ทีมจากมหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับสาม จากการประกวดของสายที่หนึ่ง และรางวัล Spirit of SIFE Award ซึ่งเป็นรางวัล ที่คณะกรรมการมอบให้กับทีมที่แสดงสปิริต และความพยายาม ในการดำเนินโครงการ ให้ตรงกับหลัก เกณฑ์การตัดสินของ SIFE ได้ เป็นอย่างดีที่สุด

ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน เป็นรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาร์อีส เทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ อธิบายว่า ด้วยทางมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เข้าใจถึงปรัชญาของ SIFE และคิดว่า ปรัชญาของ SIFE ก็ตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยด้วย เนื่องจากว่านอกจากทางมหา วิทยาลัยจะมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตแล้ว ยังมีหน้าที่ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้วย นอกจากนั้น ยังผลักดันให้นักศึกษามีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำ ความรู้ต่างๆไปเผยแพร่แก่ชุมชนได้ ซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่ SIFE มุ่งหวัง ดังนั้นจึงได้สมัครเข้าร่วมโครง การ SIFE ในปีนี้เป็นปีที่สอง ปีนี้เป็นการต่อยอดจากปีที่แล้ว ปีนี้เป็นการลงพื้นที่ให้นักศึกษา แลอาจารย์ ไปทำงานกับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ยกตัวอย่างครอบครัวหนึ่ง พ่อบ้านเป็น เอดส์เสียชีวิต ทิ้งให้แม่บ้านอยู่กับลูกๆ ซึ่งทำให้ชีวิตเขาเกิดความลำบาก เราเล็งเห็นว่า สังคมอาจละ เลยต่อกลุ่มคนเหล่านี้ จึงอยากสร้างโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ เกิดประโยชน์ขึ้นมา นักศึกษาและคณา จารย์ก็เลยลงไปร่วมกันในการสร้างให้เขาเกิดมีอาชีพ และเกิดงานที่มีความยั่งยืนขึ้น โดยอาศัยความ สนับสนุนจาก SIFE ใช้เวลานานประมาณเกือบปีในการลงพื้นที่ โดยที่เราไม่ได้ไปให้เป็นของ แต่เป็นการให้ความรู้ เริ่มต้นจากการไปช่วยให้เขารู้จักการทำธุรกิจ รู้จักเรื่องระบบบัญชี และรู้จักเรื่อง ระบบการผลิต การลดต้นทุน การหา channel ในการทำตลาด และการพัฒนาสินค้า ให้หลาก หลายมากขึ้น การขยายเครือข่ายในการประกอบการ ซึ่งจะทำให้กลุ่มแม่บ้านนี้เกิดความยั่งยืน และสา มารถยืนด้วยตัวเองได้ คือถ้าเราออกจากโครงนี้ไปแล้ว เขาก็ยังอยู่ของเขาได้ เราจึงได้นำโครงการนี้ มานำเสนอในเวทีของ SIFE ที่นิวยอร์คครั้งนี้

สำหรับโครงการส่งเสริมการทำดอกไม้จันทน์ ในโครงการ SIFE นี้ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์นอธิบายว่าจริงๆแล้ว การทำดอกไม้จันทน์ นี้ ทางกลุ่มแม่บ้านเขาทำได้อยู่แล้ว แต่อาจมี ต้นทุนสูง ใช้วัสดุที่หาได้ไม่ง่ายในพื้นที่ เราก็ไปช่วยเขาในด้านการหากระดาษที่มีต้นทุนต่ำกว่าเดิม และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามมากขึ้น จากดอกไม้จันทน์หนึ่งดอกเป็นหนึ่งช่อ ซึ่งสามารถ เพิ่มมูลค่าให้เขาได้ เขาก็สามารถขายได้มากขึ้น และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ได้มากขึ้น เช่น ไปติดต่อร้านขายโลงศพ

สำหรับการเตรียมตัวมาเข้าแข่งขัน SIFE World cup ครั้งนี้ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น เล่าว่านักศึกษาได้รวบรวมข้อมูลในการลงพื้นที่ พยายามเก็บสถิติ เก็บตัวเลข นำมานำ เสนอในเวที SIFE ให้เข้ากันกับกติกา ของ SIFE นอกจากนั้น นักศึกษายังต้องเตรียมตัวด้าน ทักษะการนำเสนอ และเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของ ไทยๆ ซึ่งชาวต่างชาติอาจไม่เข้าใจในเรืองของดอกไม้จันทน์ ดังนั้น นอกจากจะเป็นการนำความ รู้สู้ชุมชนแล้ว ในครั้งนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ให้ต่างชาติได้เข้าใจใน วัฒนธรรมไทยได้ด้วย

XS
SM
MD
LG