ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ คุณวัฒนา ลิ่มนรรัตน์ กรรมการบริหารบริษัท KPMG ภูมิไชย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครง การ SIFE ประเทศไทย


โครงการ SIFE ย่อมาจาก Students in Free Enterprise ซึ่งหมายความถึง โครงการพัฒนานักศึกษา ให้นำความรู้สู่ชุมชน ในด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างเสรี

ในช่วงวันที่ 10 ถึง 12 ตุลาคมได้มีการแข่งขัน SIFE World Cup ที่โรงแรมHilton ในนครนิว ยอร์ค โดยทีม SIFE จากมหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนจาก ประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม จากการประกวดของสายที่หนึ่ง และรางวัล Spirit of SIFE Award ซึ่งเป็นรางวัลที่คณะกรรมการมอบให้กับทีมที่แสดงสปิริต และความพยายามในการ ดำเนินโครงการให้ตรงกับหลักเกณฑ์การตัดสินของ SIFE ได้ เป็นอย่าง ดีที่สุดโดยนำเสนอโครงการส่ง เสริมการจัดทำและจำหน่ายดอกไม้จันทน์ในครอบครัวที่ได้รับผล กระทบจากโรคเอดส์

คุณวัฒนา ลิ่มนรรัตน์ กรรมการบริหารบริษัท KPMG ภูมิไชย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการ SIFE ประเทศไทย กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ SIFE ว่าโครงการ SIFE ย่อมาจาก Students in Free Enterprise แปลได้คร่าวๆว่า เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ที่มีส่วนในเรืองของภาวะเศรษฐกิจ ใน globalization เป็นการค้าเสรีซึ่งจะทำยังไงเพื่อผลักดันให้นิสิตนักศึกษา ให้เข้าใจและถ่ายทอดความ รู้ลงไปสู่ชุมชนเพื่อให้เข้าใจถึงภาวะของการเปลี่ยนแปลงในเชิงธุรกิจ และมีการส่งทอดในเรื่องของ ความรู้ที่เป็นเกณฑ์ที่สำคัญให้กับชุมชน โดยที่ส่วนหนึ่งของโครงการตรงนี้ โดยปรัชญาของโครงการ แล้ว พูดสั้นๆเพื่อความเข้าใจก็คือ ว่า การให้นิสิตนักศึกษาทำงานร่วมกับคณาจารย์หรือที่ปรึกษา อาจารย์ ทำการถ่ายทอดความรู้หรือ คอนเส็ปต์ ซึ่งคิดว่าเป็นคอนเส็ปต์ซึ่งสอนให้เขาไปจับปลา คือไม่ให้เอาปลาไปให้กับชาวบ้าน ซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาชุมชน การจะขจัดเรื่องของ ความยากจนนั้น คิดว่าเรื่องของการให้ อาจไม่มำให้การขจัดความยากจนให้หายไปได้ เพราะฉะนั้นก็เลยให้เป็นเรื่องของความรู้ ในการให้ ครั้งนี้ในโปรแกรมของเราเอง นักศึกษาเองจะต้อง ทำความเข้าใจ identify ถึงศักยภาพของ ชุมชนนั้นก่อน ว่ามีอะไรบ้างที่จะพร้อมขึ้นมาแล้วเมื่อให้ ความรู้ไปแล้วสามารถยั่งยืน และอยู่กับการ ค้าเสรีได้

สำหรับความเป็นมาของโครงการ SIFE ประเทศไทยนั้น คุณวัฒนา ลิ่มนรรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท KPMG ภูมิไชย อธิบายว่า จริงๆแล้ว KPMG Global เป็นผู้สนับสนุนโครงการ หลักทั่วโลกที่อเมริกา สำหรับในไทยหรือทั่วโลกนั้น จะมีมิชชั่นเหมือนกันก็คือว่า จะพยายามก่อ ตั้งหรือเป็น founding sponsorประเทศไทยเริ่มจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 และเริ่ม มีการจัดการแข่งขันปีแรก มีทั้งหมดสี่ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เทคโนโลยี ลาดกระบัง ABAC จุฬาเป็นแชมเปี้ยนไปแข่ง ที่โตรอนโต้ได้ rookie award เป็นทีมหน้าใหม่ที่ เป็นตัวแทนประเทศที่เพิ่งสมัครมาแข่งเป็น ปีแรก ทั้งหมดมี 7 ประเทศ ไทยก็ชนะ ปีที่สองไทยได้ทั้ง หมดสิบสองมหาวิทยาลัย ไปแข่งขันที่ปารีส สร้างความฮือฮามาก เพราะเนื่องจากว่าผู้ชนะเลิศเป็นนัก เรียนนายร้อย เข้าไปแข่งขันโดยทำโครง การที่สร้างงานให้คนในชุมชนซึ่งอยู่หน้าเขาชะโงก สร้างราย ได้ด้วยการไปสอนวิธีจักสาน ได้รับพระ มหากรุณาจากสมเด็จพระเทพฯ ให้เข้าไปในโครงการภูฟ้าด้วย

ปีที่ผ่านมา ที่ไทยมาแข่งปีนี้เป็นปีที่สาม ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยมากขึ้นเป็น 20 มหาวิทยา ลัย ปีนี้แชมป์คือมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กที่ติดโรคเอดส์ และไม่มีพ่อแม่ หรือไม่ติดอยู่ในชุมชนที่มีเอดส์ ให้ทำเรื่องของคนที่ทำของชำร่วยที่คนซื้อเพราะต้องการบริจาค ด้วยความสงสาร ไม่ได้ด้วยรายได้จริงๆ แล้วก็ไม่ค่อยมีคนเอาไปใช้ นิสิตนักศึกษาก็ไปทำเรื่อง ดอกไม้ จันทน์สำหรับใช้ในงานเผาศพ เป็นโครงการที่ให้ความเอาใจใส่ชุมชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับ โรคเอดส์ แต่ในขณะเดียวกัยก็ขยายเครือข่ายไปในแถบนั้นด้วย อยากเน้นว่านอกเหนือจากจะช่วย สถาบันสังคม ช่วยชุมชนแล้ว อาจารย์และนิสิตนักศึกษาสามารถระดมคณะต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะมา เสริมทีม ในการให้ ความรู้ชาวบ้าน ขึ้นอยู่กับปัจจัยและความต้องการของชุมชนนั้นๆ นอกจากนั้น เรายังมุ่งเน้นให้นิสิต นักศึกษาทำงานกับอาจารย์ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะถ้าขาดอาจารย์ จะทำโครงการ นี้ไม่สำเร็จ ขณะเดียวกันอาจารย์บางมหาวิทยาลัย อยากทำ แต่นิสิตนักศึกษาไม่มี ความพร้อม ก็จะไม่สามารถ ไปทำงานนี้ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นนิสิตนักศึกษายังจะต้องใช้ความ รู้ความสามารถในการชักชวน เป็น advisory board ที่เกี่ยวข้องกับโครงนั้นนั้นๆมาช่วยสนับ สนุน โครงการ SIFE นั้นนอกจากเป็นการพัฒนาชุมชน ยังจะเป็นการสร้างเสริมให้นิสิตนักศึกษา มีความพร้อมในการเป็น ผู้นำและมีความเอื้ออาทรต่อสังคม และได้รับบทเรียนหรือประสบการณ์ ที่เขาไม่เคยได้รับ

XS
SM
MD
LG