ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเกี่ยวกับเรื่อง Peak Oil


เวลานี้ กำลังมีการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่นครฮิวสตั้น รัฐเทกซัส ประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือเรื่อง Peak Oil หรือแนวความคิดที่ว่า การผลิตน้ำมันในโลก เวลานี้ใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้ว และในอนาคตอันใกล้ ปริมาณการผลิตน้ำมันจะเริ่มลดลง ในขณะที่ความต้องการน้ำมันนั้นกำลังเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

และถ้าสถานการณ์เป็นไปตามแนวคิดที่ว่านี้จริง โลกจะประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอน

ผู้ที่สนับสนุนแนวความคิดเรื่อง Peak Oil ซึ่งมีวิศวกรและนักเศรษฐศาสตร์หลายคนที่เคยทำงานในอุตสาหกรรมน้ำมันรวมอยู่ด้วย อ้างข้อมูลที่ได้จากบ่อน้ำมันทั่วโลกที่แสดงให้เห็นว่า ปริมาณการผลิตเริ่มอ่อนตัวลงตามบ่อน้ำมันใหญ่ๆหลายแห่ง รวมทั้งการมีความยากลำ บากมากขึ้นในการขุดเจาะน้ำมันขึ้นมา

แต่บริษัทน้ำมันทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน บอกปัดความวิตกกังวลดังกล่าว โดยอ้างถึงขนาดของแหล่งน้ำมันของตน และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยให้ขุดเจาะน้ำมันได้ในบริเวณที่ไม่สามารถทำได้เมื่อยี่สิบสามสิบปีที่แล้ว

แต่ที่ทำให้มีความวิตกกังวล คือ การที่ความต้องการน้ำมันกำลังเพิ่มสูงขึ้นมาก Matt Simmons นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำมันในนครฮิวสตั้น และเป็นผู้หนึ่งที่เชื่อในทฤษฎี Peak Oil ตั้งข้อสังเกตว่า ปริมาณความต้องการน้ำมันของโลก เพิ่มจากวันละสิบล้านบาเรลเมื่อปีค.ศ. 1950 มาเป็นวันละ 88 ล้านบาเรล ตามที่คาดการณ์ไว้สำหรับปีหน้า และว่าความต้องการน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นมากในอนาคตใกล้ๆนี้

นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำมันผู้นี้บอกว่า การประมาณการระยะยาวเกือบทุกราย คาดว่า โลกจะต้องการน้ำมันใช้วันละ 115 ถึง 120 ล้านบาเรลในปีค.ศ. 2020 หรืออีก 13 ปีข้างหน้า

แต่นักวิเคราะห์ผู้นี้เตือนไว้ว่า การประมาณการที่ว่านี้ อาจจะไม่รวมอัตราการโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจจีนและอินเดียไว้ด้วยอย่างเต็มที่ Matt Simmons บอกว่า เวลานี้ จีนและอินเดียใช้น้ำมันเท่ากับหนึ่งในสามที่ประชาชนแต่ละคนของเมกซิโกกำลังใช้อยู่เท่านั้น และถ้าชาวจีนและอินเดียเริ่มใช้น้ำมันในอัตราเดียวกันกับที่ชาวเมกซิโกใช้อยู่แล้ว โลกจะต้องผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกวันละ 45 ล้านบาเรล

นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าปัญหาเรื่องนี้จะยิ่งใหญ่กว่าปัญหาเรื่องอากาศโลกร้อนในการคุกคามความเป็นอยู่ของประชากรโลกในศตวรรษที่ 21 และให้ความเห็นอย่างแข็งขันว่า ควรเร่งรีบหาทางลดความต้องการใช้น้ำมันในโลก และพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆขึ้นมาแทนที่

XS
SM
MD
LG