ลิ้งค์เชื่อมต่อ

บุหรี่ไม่มีควัน หรือบุหรี่แบบเคี้ยว ทางเลือกของผู้ที่ติดสารนิโคตีน


เวลานี้ตามสถิติตัวเลขล่าสุด ทั่วโลกมีคนสูบบุหรี่ราว 1,100 ล้านคน ราวครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตก่อน วัยอันควรหากไม่เลิกสูบบุหรี่ การดำเนินงานของทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายสาธารณสุข เพื่อควบคุมยาสูบหรือบุหรี่ ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยหยุดยั้งการสูบบุหรี่ จึงมีการพยายามมองหาช่องทางอื่นในการ แก้ปัญหา

ในรายงานที่ลงในวารสารการแพทย์ Lancet นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Nottingham กล่าวว่าขณะที่สาร นิโคตีน เป็นสารเสพติดในบุหรี่นั้น มีสารพิษอย่างอื่นจากควันบุหรี่ที่สูบกัน ที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต ผู้เชี่ยวชาญผู้นี้กล่าวว่า ด้วยเหตุนี้หากคนสูบบุหรี่ไม่สามารถเลิกสูบได้ อาจจะต้องหาสารนิโคตีนที่ปลอดภัยมาให้คนติดบุหรี่แทน

อาจารย์ John Britton เสนอให้มีการใช้สารที่อาจใช้ทดแทนนิโคตีนแก่ผู้สูบบุหรี่ ในลักษณะเดียวกันที่ผู้ติดเฮโรอีนพยายามเลิกโดยการใช้สารเมซาโดนทดแทน

เขากล่าวว่า ทางเลือกทางการแพทย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายสูง มีระเบียบกฏเกณฑ์ควบคุม เข้มงวดกวดขัน และมีไม่เพียงพอ

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมผู้นี้กล่าวชี้ว่า “Snus” หรือยาสูบแบบเคี้ยวที่ไม่มีควันที่ถูกห้ามในสหภาพยุโรปนั้น มีใช้กันทั่วไปในสวีเดน เพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ และเป็นที่เห็นกันว่า ประสบความสำเร็จ อาจารย์ John Britton กล่าวว่า มีหลักฐานหนักแน่นว่าการมีแหล่งสารนิโคตีนทดแทนเป็นเครื่องมือในการลดการสูบบุหรี่ในสวีเดน ทำให้สวีเดนมีอัตราคนติดบุหรี่ในระดับต่ำที่สุดในยุโรป และเขาคิดว่าอาจต่ำที่สุดในโลกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมขอให้ประเทศต่างๆ กำหนดนโยบายที่ยอมรับข้อดีต่อสุขภาพ ของการใช้บุหรี่แบบไม่มีควัน และทำให้บุหรี่หรือยาสูบแบบเคี้ยว หรือเสพได้โดยไม่มีควันนี้มีไว้สำหรับ ผู้ติดสารนิโคตีน เลิกบุหรี่ไม่ได้ เพื่อเป็นทางเลือกไม่ต้องสูบบุหรี่แบบมีควันซึ่งเป็นอันตรายด้วย

นักวิจัย John Britton ที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมกล่าวว่า อาจมีคนติดนิโคตีนในจำนวนเท่าเดิม ที่มีอยู่ในสังคมขณะนี้ แต่การติดนิโคตีนนั้นจะไม่เป็นอันตรายแก่คนเหล่านี้ ส่วนใหญ่เพราะคนเหล่า นั้นไม่ได้รับสารอันตรายจากการสูบบุหรี่แบบมีควัน

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG