ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โครงการนับดาวทั่วโลก “The Great World Wide Star Count”


เวบไซต์น่าสนใจในสัปดาห์นี้ เป็นเวบไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้คนทั่วไปสามารถช่วยนักดาราศาสตร์ ติดตามปัญหาสำคัญ ที่บดบังการสังเกตการณ์ต่างๆ ในขณะที่นักดาราศาสตร์กำลังศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับดวงดาว และกิจกรรมของมนุษย์ ที่ส่งผลกระทบต่อวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่สาขานี้

คุณเดนนิส วอร์ด นักดาราศาสตร์แห่งศูนย์วิจัยบรรยากาศ University Corporation Atmosphery Research ที่รัฐโคโลราโด้ ซึ่งเป็นที่มาของเวบไซต์ starcount.org กล่าวว่า การนับดาวทั่วโลกครั้งใหญ่นี้เป็นกิจกรรม สำหรับนักเรียนและครอบครัว ซึ่งขอให้ผู้ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมออกไปแหงนหน้า ดูดาวในยามค่ำคืน และประเมินปริมาณมลภาวะทางแสง

โครงการนับดาวถือเป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง แตผู้ที่สนใจ่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักดูดาวที่มีประสบ การณ์ ก็สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ได้เพียงแค่ทำตามคำแนะนำในเวบไซต์ ที่อธิบายวิธีการ มองหากลุ่มดาวต่างๆ อย่างกลุ่มดาว Sagittarius ทางซีกโลกใต้ และกลุ่มดาว Cygnus ทางซีกโลกเหนือ คำแนะดำดังกล่าวมีให้ เลือกถึง 6 ภาษา

คุณเดนนิส วอร์ด กล่าวว่า ในเวบไซต์นี้มีชุดแผนภูมิที่แสดงให้เห็นว่า กลุ่มดาวสำคัญๆ มีลักษณะ อย่างไร ภายใต้มลภาวะทางแสงในปริมาณที่แตกต่างกัน ความแตกต่างนั้นเป็นสิ่งที่กำหนด ความสว่างของดวงดาว และยังขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบมุมมองของตนในการมองเห็นกลุ่มดาวต่างๆ ด้วยการใช้แผนภูมิ 1 ใน 7 แผนที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการทำกิจกรรมนี้

ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ส่วนใดของโลก เวบไซต์ Star Count ต้องการรับทราบผลการสังเกตการณ์ ของทุกคน นอกจากนี้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถรายงานผลสังเกตการณ์ได้มากกว่า 1 ครั้งในเวลาและสถานที่ ที่แตกต่างกัน และจะมีการแสดงผลการรายงานนี้ตอนสิ้นสุดการสังเกตการณ์์ ที่มีระยะเวลาสองสัปดาห์

นักดาราศาสตร์แห่งศูนย์วิจัยบรรยากาศ ที่รัฐโคโลราโด้ผู้นี้กล่าวว่า หลังจากที่โครงการนี้สิ้นสุดลง กลางเดือนตุลาคม จะมีการแสดงข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาจากผู้ร่วมกิจกรรมทั่วโลก เพื่อให้ทุกคนได้วิเคราะห์ด้วยตัวเอง ข้อมูลดังกล่าวจะมีให้ดูทั้งในรูปแบบ Spreadsheet Text File และในรูปแบบแผนที่ โดยจะบอกวิธีทำอย่างเป็นขั้นตอน

คุณเดนนิส วาร์ด กล่าวว่ามีแผนที่จะจัดให้โครงการนับดาวเป็นกิจกรรมประจำปี เพื่อให้สา มารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของมลภาวะทางแสง ซึ่งจะมีผลต่อทางดาราศาสตร์ได้ตลอดเวลา

โครงการนับดาวทั่วโลก The Great World Wide Star Count นี้จะสิ้นสุดลงวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ดังนั้นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้า ร่วมโครงการนี้ ให้รีบเข้าไปดูได้ที่ starcount.org หรือจะเข้าลิงค์จาก voanews.com ก็ได้เช่นเดียวกัน

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG