ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความก้าวหน้าในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก


รายงานที่ธนาคารพัฒนาเอเชียจัดทำร่วมกับโครงการพัฒนาของสหประชาชาติกล่าวว่า มีความก้าว หน้าค่อนข้างช้าในการลดอัตราการเสียชีวิตในวัยเด็ก การจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย และการปรับ ปรุงด้านสุขาภิบาล

รายงานฉบับนี้ออกมาในวาระครึ่งแรกของโครงการ 15 ปีของสหประชาชาติเพื่อลดความยากจน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั่วโลกภายในปี 2558 ตามรายงานนี้ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก มีเด็กที่น้ำหนัก ตัวต่ำกว่าระดับปกติราว 65 เปอร์เซนต์ของทั่วโลก และในเด็กทารกที่เกิดมา 1,000 คนจะเสียชีวิตไป 60 คน นอกจากนี้ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกยังคงล้าหลังด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาล ตั้งแต่ห้องน้ำ ห้องส้วมตามบ้าน ไปจนถึงของสาธารณะ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีข้อบกพร่องเหล่านี้ แต่ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกยังคงพัฒนาอย่างแข็งขัน และมีความคืบหน้าในหลายๆ ด้าน การเข้าถึงการศึกษาระดับประถมเพิ่มขึ้น และการแพร่ระบาด ติดต่อของวัณโรคลดลง รายงานฉบับใหม่ระบุว่า ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กำลังอยู่ในเส้นทางสู่การบรรลุ เป้าหมายปี 2558 ที่จะลดความยากจนลงครึ่งหนึ่ง ตั้งระบบการศึกษาสากล และความเสมอภาค ระหว่างเพศ แต่ในหลายประเทศยังมีอัตราความยากจนสูง รวมทั้งกัมพูชา ลาว บังกลาเทศ และ อินเดีย ขณะนี้ในเอเชียแปซิฟิก ยังมีคนยากจนที่มีคนเลี้ยงชีพไม่ถึงวันละ 35 บาท อยู่ราว 641 ล้านคน

XS
SM
MD
LG