ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ผู้รู้ปัญหาการกีดกันทางศาสนา ระหว่างศาสนา อิสลามกับศาสนาชนกลุ่มน้อยในปากีสถาน


ปากีสถานเป็นชาติมุสลิมที่มีประชากรมากกว่า 150 ล้านคน ในจำนวนนี้ 10 กว่าล้านคน นับถือศาสนาอื่นๆ คือ คริสต์ ฮินดู ซิกซ์ พุทธ และอื่นๆ บ่อยครั้งที่สถานที่ประกอบพิธีกรรม ทางศาสนาของศาสนาอื่นๆ ถูกโจมตี หรือเผาทำลาย โดยกลุ่มมุสลิมโต่ง บางคนถูกสังหารเพราะไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาไปเป็นมุสลิม

คุณชาป๊าส บาติ หัวหน้ากลุ่มพันธมิตร ชนกลุ่มน้อย ทางศาสนาในปากีสถาน บอกกับวีโอเอ ภาคภาษาไทยว่า ไม่ใช่แค่ความเชื่อของพวกเขาเท่านั้นที่ถูกกดขี่ คนกลุ่มน้อยทางศาสนา ในปากีสถานยังเผชิญกับการกีดกัน หลายๆ ด้าน

คุณบาติ เกิดในครอบครัวชาวคริสต์ เขาบอกกับวีโอเอ ภาคภาษาไทยว่า ว่าชนกลุ่มน้อยทางศาสนา ในปากีสถาน ถูกข่มเหงในหลายๆทาง อย่างในโรงเรียนและ มหาวิทยาลัย ก็มีการบังคับ ให้เรียนวิชาอิสลาม ศึกษาโดยไม่คำนึงว่า ผู้เรียนนับถือศาสนาอะไรอยู่ และคนศาสนาอื่นๆ ก็ไม่สามารถเข้าทำงานในสถานที่ ราชการต่างๆ พวกเขาไม่สามารถหางานดีๆทำได้ และรู้สึกว่าเป็นชนชั้นที่สองของประเทศ นอกจากนี้พิธีกรรม ทางศาสนากลุ่มน้อยต่างๆ จึงไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมอีกด้วย

คุณบาติ บอกว่า เทศกาลและการเฉลิมฉลองทางศาสนาของคนกลุ่มน้อยชาว คริสต์ ฮินดู ซิกซ์ พุทธ และ อื่นๆ ไม่ได้รับการยกย่องให้ฉลองในระดับชาติเหมือนกับเทศกาลทางศาสานาอิสลาม และไม่ถือเป็นวันหยุด ประจำปีแห่งชาติ เขาบอกว่า ถ้ามีรัฐบาลปากีสถาน ยกย่องทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันจะเป็นการส่งเสริม ให้เกิด ความปรองดองทางศาสนา และสร้างความเข้าใจระหว่างความเชื่อที่แตกต่าง เพราะทุกศาสนาต่าง มุ่งสอน ให้เกิด ความสงบ ความปรองดอง และเพื่อมนุษยชาติ

คุุณบาติ บอกกับวีโอเอภาคภาษาไทยว่า พวกกลุ่มมุสลิมสุดโต่งมักจะทำร้าย คนกลุ่มน้อยทางศาสนาอื่นๆ และแม้ว่าจะมีการยกประเด็นนี้ต่อรัฐบาลหลายๆ ครั้งเพื่อ เรียกร้องให้มีการปกป้องดูแลคนต่างศาสนา พวกเขาก็ไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร

ในขณะเดียวกันที่มัสยิด มอตะมะ อัลอะลัม อัล อิสลามมี ใจกลางกรุงอิสลามบัด คุณราจะ ซาลฟารูล ฮัก กำลังอ้อนวอนพระเจ้าให้บันดาลให้เกิดความสงบสุขในโลก คุณซาลฟารูล ฮัก เป็นหัวหน้าสำนักงาน พันธมิตรเพื่อชาวมุสลิม ที่เอาใจใส่ต่อปัญหา ที่เกิดกับคนมุสลิมในประเทศต่างๆทั่วโลก

เขาท้าวความถึงคำสั่งสอนเบื้องต้นของ ศาสนาอิสลามว่า ศาสนาอิสลาม สอนให้คนมุสลิมอดกลั้น ช่วยเหลือผู้อื่น และเคารพต่อความเชื่อต่างศาสนา ซึ่งคนมุสลิมในปากีสถานก็ถูกสั่งสอนแบบนั้นเช่นกัน อย่างไรก็ดี เขาเสริมว่า การสร้างความเกลียดชังทางศาสนาที่เกิดขึ้นในประเทศ เป็นฝีมือของกลุ่มคนมุสลิม ที่บ้าคลั่งศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อคำสอนของอิสลาม

เมื่อวีโอเอ ภาคภาษาไทย ถามถึงภาพลักษณ์ของอิสลามในปากีสถานที่แปดเปื้อน ด้วยคำกล่าวหาว่า บ่มเพาะผู้ก่อการร้าย เขาบอกว่า ต้นตอของการก่อการร้าย คือ การไร้การศึกษา ความอดอยาก โรคภัยไข้เจ็บ และ ที่สำคัญที่สุดคือการไร้ซึ่งความยุติธรรม เขาบอกว่า ถ้าสิ่งเหล่านี้ได้รับการแก้ไข โลกก็จะปราศจากความ รุนแรง แต่ว่าต้องแก้ไขด้วยสันติวิธี ไม่ใช่ตาต่อตาฟันต่อฟัน ไม่มีใครอ่อนข้อให้ใครกันทั้งสองฝ่ายอย่างที่ เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ ในความขัดแย้งในปาเลสไตน์ อิรัก อาฟกานิสถานและในแคว้นแคชเมียร์

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG