ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นายกรัฐมนตรีไทย พบปะชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์ค


ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พล.อ.สุรยุทธ์ จุลลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้พบปะกับชุมชนชาวไทยในโอกาสของการเดินทางมากล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ โดยพล.อ.สุรยุทธ์ ได้พูดถึงการทำงานในช่วงปีที่ผ่านมา และการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น

ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พล.อ.สุรยุทธ์ จุลลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้พบปะและปราศรัยต่อคนไทย ในนครนิวยอร์ค ที่โรงแรงพลาซ่าทีนี โดยได้บอกข่าวดี พระพลานามัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้กล่าวถึงพระราชดำรัสแนะนำในการปฏิบัติภารกิจในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

ท่านนายก รมต. กล่าวว่าในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญ รัฐบาลมารับหน้าที่ สิ่งที่พระราชทานให้เป็นคำแนะนำคือ ขอให้มีความอดทนและมีความซื่อสัตย์ซื่อตรง ส่วนอื่นๆ ไม่ทรงเป็นห่วง

ส่วนในเรื่องนโยบายนั้นท่านนายกฯ กล่าวว่า ในเรื่องการทำงานของรัฐบาล ก็คงจะกล่าวได้ว่า ช่วงใน ระยะเวลาต้นๆ นั้น รัฐบาลเองก็ประสบปัญหาในเรื่องที่จะสร้างความเข้าใจในแนวทางของรัฐบาล ค่อนข้างมาก เรื่องแรกคงเป็นเรื่องของสิ่งที่รัฐบาลได้ชี้แจงหรือเรื่องแนวทางทางเศรษฐกิจว่าจะใช้หลัก ของปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับพวก เรานานมาแล้ว

ท่านนายกฯ กล่าวต่อไปว่า กฏหมายลูกเลี้ยงเกี่ยวกับทางการเลือกตั้งนั้น ได้มีการยกร่างเรียบร้อยแล้วและขณะนี้เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา สิ่งที่ท่านนายกฯ เป็นห่วงอีกอย่าง หนึ่งคือ การที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคมนั้น ก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็น ธรรม

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG