ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ในเกาหลีใต้


คุณคิม ชุน กวน เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเกาหลีใต้ นำตัวเลขสถิติที่น่าประทับใจบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคยาสูบในเกาหลีใต้มาแจ้งให้บรรดาเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกทราบ

เขากล่าวว่าอัตราการสูบบุหรี่ในหมู่ผู้ใหญ่เพศชาย ลดจาก 57.8% ในปี 2547 ลงเหลือ 44.1% ในปี 2549 เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ข้อมูลข้างต้นนับว่าเป็นการลดการสูบบุหรี่ในหมู่ผู้สูบเพศชายที่น่าตื่นตะลึงที่สุดในโลก

องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าตามการพยากรณ์ขณะนี้พลโลกราวสิบล้านคน จะเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวโยงกับการสูบบุหรี่ ภายในปี 2563 เจ้าหน้าที่ขององคืการอนามัยโลกที่ประจำอยู่ทางย่านแปซิฟิก ตต.มาประชุมที่เมืองเจจู ก็เพื่อถกอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและความเสี่ยงต่อสุขภาพอื่นๆ

คุณเบิร์ก ฟิชเบิร์น ผู้ประสานงานของโครงการความคิดริเริ่ม เพื่อให้ปลอดยาสูบขององค์การอนามัยโลก ซึ่งร่างคำแนะแนวชุดหนึ่งที่คลุมขอบข่ายกว้างขวางสำหรับการกำจัดการสูบบุหรี่นั้น กล่าวว่าเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จเนื่องจากการมุ่งเล่นงานเงินในกระเป๋าของผู้สูบบุหรี่ เขากล่าวว่าเกาหลีใต้ขึ้นราคายาสูบอย่างเป็นกอบเป็นกำด้วยวิธีขึ้นภาษียาสูบหลายครั้งเป้นลำดับ และจนถึงบัดนี้เรื่องดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงที่สุด

นอกจากนี้เกาหลีใต้ยังติดตั้งโทรศัพท์สายด่วนหลายสาย และให้มีบริการให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบด้วย ทางกรุงโซลและตามนครหลวงของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคกำราบปราบปรามการค้ายาสูบ แต่รัฐมนตรีสาธาณสุขฟิลิปปินส์ ฟรานซิสโก ดูเค กล่าวว่าอุตสาหกรรมยาสูบกำลังนำเรื่องขึ้นศาล เขากล่าวว่า ในฐานะเป็นรับมนตรสาธารณสุข ตัวเขาเร่งนำการห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกอย่าง ทางทาทัศน์ ภาพยนตร์ และตามป้ายกลางแจ้งไปปฏิบัติอย่างเข้มงวด ถึงแม้ว่าบรัทยาสูบชั้นนำบริษัทหนึ่ง จะฟ้องร้องคดีต่อเขาก็ตาม

คำพิพากษที่ถือเป้นบรรทัดฐานของศาลของยุโรปและสหรัฐ กอบกับการห้ามสูบบุหรี่ตามที่สาธารณะมากมายหลายแห่ง ทำให้ผลกำไรเกี่ยวกับยาสูบลดน้อยถอยลงตามบริเวณเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้คุณเบิร์ก ฟิชเบอร์น กล่าวว่าอุตสาหกรรมยาสูบจึงเบนความสนใจไปทางเอเชีย และกำลังหาทางเลี่ยงคำสั่งห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เขากล่าวว่าอุตสาหกรรมยาสูบหลบเข้าไปโฆษณาตามสโมสร และราตรีสโมสร และอุปถัมภ์รายการต่างๆ และในการทำดังกล่าวก็มุ่งเป้าไปที่คนหนุ่มสาว

องค์การอนามัยโลกอุปถัมภ์สิ่งที่เรียกว่าสนธิสัญญาสุขภาพแห่งโลก ซึ่งระบุขั้นดำเนินงานต่างๆ สำหรับกำจัดการบริโภคยาสูบทั่วโลก ขณะนี้ 168 ประเทศลงนามในข้อตกลงฉบับนั้นแล้ว

XS
SM
MD
LG