ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณสุรศักดิ์ เรียงเครือ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนา เรื่องอาหารฮาลาล


ในช่วงวันที่ 19 ถึง 20 ทางศูนย์ อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอบต. ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จะจัดให้มีสัมมนาเรื่องตลาดสินค้ามุสลิม ในต่างประเทศ เพราะทางฝ่ายราชการเล็งเห็น ความสำคัญของตลาดสินค้าอาหารฮาลาล ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ในขณะเดียวกัน ทราบกันว่า ไทยเรา โดยเฉพาะจังหวัดภาคใต้ มีศักยภาพสูง ในการส่งสินค้าฮาลาลออกมาสู่ตลาดทั่วโลก การสัมมนานี้มีฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผอ. ศอบต. ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และหัวหน้าสำนักงานในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก เจ็ดแปดท่าน เดินทางไปพบกันและให้ข้อมูล และร่วมกันทำงานกับผู้ส่งออก ผู้ผลิต สินค้าฮาลาลทางจังหวัดชายแดนภาคใต้

สินค้าฮาลาลเป็นสินค้าที่เป็นไปโดยกฏระเบียบของศาสนาอิสลาม ฮาลาลแปลว่า เราสามารถบริโภคได้ โดยไม่ผิดกฏของทางศาสนาอิสลาม แยกออกไดเป็นสินค้าหลายๆอย่าง ที่สำคัญเป็นสินค้าอาหาร ซึ่งจะต้องผ่านกฏระเบียบของทางคณะกรรมการจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่จะเป็นผู้คอยดูแลกำกับให้เป็นไปตามกฏของศาสนาอิสลาม แต่ละประเทศจะมีคณะกรรมการศาสนาอิสลาม คอยดูแลควบคุมอยู่

สำหรับศักยภาพของตลาดอาหารฮาลาลนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์คกล่าวว่า พี่น้องอิสลามของเราทั่วโลก มีถึงประมาณ 1,900 ล้านคน ซึ่งนับว่าสูงมาก และในอเมริกาเอง มีคนอิสลาม หรือคนมุสลิม ประมาณเกือบ 10 ล้านคน เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซนต์ในทั่วโลกอาจจะไม่เยอะ แต่เมื่อเทียบกับความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย ถือว่า มีกำลังการบริโภค ถึง 10-12 เปอร์เซนต์ ของมูลค่าการบริโภคอาหารฮาลาลทั่วโลก เพราะฉะนั้นที่นี่มีศักยภาพสูงมาก และมีอัตราการเจริญเติบโต ในการบริโภคสูงที่สุดในโลกก็ว่าได้

อาหารฮาลาลมีหลากหลาย จริงๆแล้ว ไทยเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก เราควรพิจารณาการเข้าสู่ตลาดอาหารฮาลาลมาตั้งนานแล้ว อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไป และเป็นสินค้าอาหารที่เราพัฒนาได้เป็นอย่างดีมาก เช่นตอนนี้กะทิชาวเกาะมีฮาลาลหมด นอกจากนั้นยังมีสินค้าเครื่องดื่ม น้ำผลไม้หรือสินคาขบเคี้ยวต่างๆ ซ้อสต่างๆของเราก็เริ่มทะยอยขึ้นมาแล้ว และเป็นที่นิยมมากขึ้นตามลำดับ

ส่วนปัญหาในการส่งออกอาหารฮาลาลนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์คกล่าวว่า ปัญหาในการส่งออกนั้น จริงๆแล้วถ้าเรารู้จักกันดีๆแล้ว ก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะอาหารฮาลาล เราต้องศึกษากฏระเบียบ ของคณะกรรมการศาสนาอิสลาม ทางคณะกรรมการก็เต็มใจที่จะช่วย ทั้งของสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย นอกจากนั้นก็คงต้องมีความร่วมมือกันในหลายๆฝ่าย

XS
SM
MD
LG