ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มคนหัวก้าวหน้า และกลุ่มอนุรักษ์นิยม


ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารประสาทวิทยาบ่งชี้ว่า Liberal หรือพวกหัวก้าวหน้ามีแนวโน้มว่าจะปรับตัวหรือซิกแซกมากกว่าพวก Conservative หรือพวกอนุรักษ์นิยม

นักวิจัยได้ข้อสรุปเรื่องนี้ จากการให้นักศึกษาสองกลุ่ม ซึ่งระบุตัวเองอย่างชัดเจนว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยม กับพวกหัวก้าวหน้าทำการทดลอง พวกอนุรักษ์นิยมนั้น ชื่อก็บอกแล้วว่ามักจะพอใจกับการรักษาสถานะ หรือสถานภาพเดิมของตน ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง แต่พวกหัวก้าวหน้ามักชอบหาทางเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ

นักศึกษาทั้งสองกลุ่มได้รับคำสั่งให้กดแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ถ้าได้เห็นอักษร M บนจอ และไม่ให้กดปุ่มนั้นถ้าได้เห็นอักษร W ซึ่งจะมาปรากฏให้เห็นน้อยครั้งกว่า ในการทดลองตัวอักษร M มาปรากฏบ่อยครั้งมาก จนนักศึกษาต้องกดแป้นติดต่อกันจนเกือบจะเป็นวิสัย แต่พอมีตัวอักษร W ซึ่งมีคำสั่งห้ามกด นักศึกษาหัวก้าวหน้าจะทำได้ดีกว่าในการยั้งมือหรือปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์หรือเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป ส่วนกลุ่มอนุรักษ์นิยมนั้นมีแนวโน้มที่จะกดแป้นพิมพ์ต่อไป ถึงแม้ว่าจะเห็นตัวอักษร W ซึ่งถูกสั่งห้ามกดก็ตาม

นักวิจัยอธิบายว่า เรื่องนี้แสดงว่ามีลักษณะหรือสไตล์ในการเรียนรู้ข้อมูลที่ต่างกันระหว่างคนสองกลุ่มนี้ และอาจารย์เดวิด อะโมดิโอ้หัวหน้าวิจัยชี้ว่า กลุ่มอนุรักษ์นิยมมักจะมีกรอบหรือมีความยึดมั่น ในลักษณะการตัดสินใจ ส่วนพวกหัวก้าวหน้านั้นแสดงการยอมรับและปรับตัวได้ดีกว่าภายใต้สถานการณ์ที่ซับซ้อนและคลุมเครือ

อาจารย์อะโมดิโอ้อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า ผลการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในห้องทดลองนี้ อาจจะเปรียบเทียบอธิบายได้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง อย่างเช่นในสภาพที่รถติด คนที่เป็นพวกหัวอนุรักษ์นิยมนั้น จะค่อยๆ ขับรถตามหลังคันหน้าไปเรื่อยๆ ไม่ชอบออกซ้ายป่ายขวาหรือเปลี่ยนเลนบ่อยๆ ในขณะที่กลุ่มหัวก้าวหน้านั้นมีแนวโน้มที่จะหาทางลัด

XS
SM
MD
LG