ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เกษตรกรตามภาคต่างๆ ของสหรัฐ หวั่นเกรงการก่อการร้ายทางการเกษตร


ตอนนี้กำลังมีความวิตกกันมากขึ้น ว่าเรือกสวนไร่นา และปศุสัตว์ในภาค ตต.ของสหรัฐ อาจกลายเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายทางการเกษตร การเกิดโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยในปศุสัตว์ในยุโรป ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆ ในภาค ตต.ของสหรัฐเป็นห่วงกันว่า ผู้ก่อการร้ายอาจใช้สารเคมีหรือเชื้อ โรคมาเปื้อนปนผลิตผลอาหารได้

เกษตรกรในรัฐต่างๆ ทางภาค ตต.ของสหรัฐ อย่างใน Wyoming ซึ่งเป็นรัฐที่เลี้ยงปศุสัตว์ กำลังวิตกกัน ว่า การทำให้ฝูงปศุสัตว์ที่ให้ผลิตผลเนื้อ และนมสดเปื้อนปนสารอันตราย อาจเกิดขึ้นได้ไม่ยาก และเชื้อโรคอาจแพร่กระจายไปทั่วรัฐ และมีผลเสียหายร้ายแรงได้

Joe Moore ผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติของรัฐ Wyoming กล่าวว่า การก่อ การร้ายทางเกษตรกรรม เป็นอันตรายคุกคามทั่วประเทศ เหล่าเกษตรกรเชื่อว่า ขณะที่ตอนนี้ผู้ก่อการ ร้ายใช้วิธีการรุนแรง อย่างวางระเบิด ทำร้ายร่างกายและสังหารผู้คน แต่ในขั้นต่อไปอาจมีการก่อการ ร้ายโดยการใช้อาวุธเชื้อโรค และมุ่งเป้าหมายที่สุขภาพของประชาชน แล้วอาศัยการเกษตรเป็นเครื่อง มือในการก่อการร้ายได้

ในขณะที่ในแต่ละวัน มีการเคลื่อนย้ายฝูงปศุสัตว์หลายพันตัวทั่วรัฐ Wyoming และรัฐอื่นๆ โดยเฉพาะ ในภาค ตต.ของสหรัฐ การก่อการรา้ยโดยอาศัยการเกษตรเป็นเครื่องมือ อาจยังอันตรายใหญ่หลวง คำนวณไม่ได้ ต่อเศรษฐกิจของรัฐต่างๆ เหล่านั้น และมีผลกระทบเสียหายร้ายแรงต่อพืชพันธุ์ธัญญหารสำหรับคนทั่วไป

เจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการไร่ปศุสัตว์ในรัฐ Wyoming กล่าวว่า การนำเชื้อโรคอย่างโรคปากเปื่อยเท้า เปื่อย หรืออหิวาตกโรคเข้ารัฐนี้ ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงนำเชื้อโรคจากสัตว์ที่เป็นโรคในประเทศใดประเทศ หนึ่ง เข้ามาปล่อยลงในอ่างอาหารสัตว์ ก็เท่ากับเป็นการแพร่เชื้อในสัตว์เลี้ยงในปศุสัตว์ได้

ขณะนี้คณะกรรมการปศุศัตว์รัฐ Wyoming กำลังร่วมมือกับสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยของชาติและองค์การหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาวิธีการตรวจสอบ ติดตามหาเชื้อโรคแต่เนิ่นๆ และพัฒนาแผน การป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

เจ้าหน้าที่ของรัฐ Wyoming กล่าวว่า เจ้าของฟาร์มหรือเจ้าของปศุสัตว์ และสัตว์แพทย์จะเป็นบุคคล แรกๆ ที่สังเกตเห็นความผิดปกติหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมา จากนั้นติดตามร่องรอยให้ได้ ว่าสัตว์หรือพืชนั้นติดเชื้อจากไหน เป็นขั้นตอนสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุม และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค

รัฐ Wyoming เป็นหนึ่งในหลายรัฐที่จะต้องตีตราปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจ เพื่อติดตามดูว่าสัตว์เหล่า นั้น มีความเป็นมาอย่างไร หรือเปลี่ยนเจ้าของมาอย่างไร และมีการบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

รัฐเกษตรกรรมอื่นๆ ก็พัฒนาโครงการตรวจสอบเรื่องการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ และโรคพืชอย่างรวดเร็วเช่นกัน

XS
SM
MD
LG