ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุมสุดยอด APEC ที่นครซิดนีย์สิ้นสุดลงแล้ว


บรรดาผู้นำ 21 ประเทศแถบภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดประจำปี 2 วันที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียแล้ว

ผู้นำเหล่านั้นเรียกร้องให้มีการดำเนินงานเพื่อหาทางแก้ปัญหาการเจรจาการค้าโลกให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และที่ประชุมออกแถลงการณ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก ที่ตั้งเป้าหมายที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

บรรดาผู้นำประเทศกลุ่มความร่วมมือแถบภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ออกแถลงการณ์เมื่อเสร็จ สิ้นการประชุมสุดยอดในวันอาทิตย์ ให้คำมั่นในเรื่องความตั้งใจมุ่งมั่นและความยืดหยุ่นในการดำเนิน งานทางการเมือง เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่า การเจรจาการค้าโลกรอบโดฮา บรรลุขั้นสุดท้ายภายในปีนี้

การเจรจาการค้าโลกรอบโดฮา ซึ่งมุ่งลดความยากจนตกอยู่ในภาวะชะงักงันมานาน เนื่องจากตกลง กันไม่ได้ในเรื่องภาษีศุลกากร และกฏเกณฑ์ข้อบังคับอื่นๆ ทางด้านเกษตรกรรม และการเปิดตลาด สำหรับสินค้าจากประเทศอื่นๆ บรรดาผู้นำกลุ่ม APEC 21 ประเทศให้คำมั่นที่จะเริ่มต้นการเจรจารอบ โดฮากันขึ้นมาใหม่ และระบุว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องมีความก้าวหน้า

นายก รมต. John Howard ของออสเตรเลียซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมกล่าวว่า ประเทศภาคี APEC เห็นพ้องต้องกันในคำปฏิญญาและแถลงการณ์ที่แสดงความสนับสนุนอย่างแข็งขันสำหรับการเจรจาการค้ารอบโดฮา และการเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องในการเจรจาเริ่มความ พยายามใหม่ ในการบรรลุเป้าหมายโดยเป็นผลิตผลการเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นเรื่องสำคัญอันดับสูง

ประเทศภาคี APEC 21 ประเทศรวมกันมีการค้าราวครึ่งหนึ่งของการค้าโลก นายก รมต. John Howard กล่าวว่า องค์ประกอบสำคัญของผู้นำภาคี APEC คือการสนับสนุนแผนการเสริมความ เข้มแข็งแก่บูรณภาพทางเศรษฐกิจส่วนภาคพื้น รวมทั้งข้อตกลงที่จะศึกษาพิจารณาการจัดตั้งเขต การค้าเสรีภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ เพื่อปรับปรุงสภาพการณ์ด้านธุรกิจ และมาตรการต่างๆ ในการดำเนินงานในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งเรื่องการก่อการร้าย โรคระบาด อาหารที่เปื้อนปนสารพิษ ความมั่นคงด้านพลังงาน และภัยธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวเน้นว่า ผลลัพธ์สำคัญของการประชุมสุดยอด APEC ครั้งนี้คือ คำปฏิญญาซิดนีย์ เรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก นายก รมต. John Howard กล่าวว่าปารประชุม APEC ครั้งนี้เป็นการประชุมที่ประสพความสำเร็จอย่างยิ่ง ซึ่งแถลงการณ์ที่สำคัญ ที่สุดจากที่ประชุมคือคำปฏิญญาซิดนีย์ เรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกที่จะบุความจำเป็นที่จะต้องบรรลุเป้าหมายที่เป็นแรงบันดาลใจให้มีการดำเนินการได้อย่างจริงจัง เพื่อแก้ปัญหาสำหรับทั่วโลก ในการลดก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนเป้าหมายเฉพาะอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน และป่าไม้ของประเทศภาคี APEC

คำปฏิญญาซิดนีย์นั้น ระบุให้ประเทศภาค APEC ตั้งเป้าหมายโดยสมัครใจแบบไม่ผูกพัน ในการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดสภาพอากาศเเบบในเรือนกระจก ซึ่งเข้าใจกันว่าเป็นสาเหตุ สำคัญสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สภาพอากาศโลกร้อนขึ้น และระบุว่าโลกจำเป็นต้องชะลอ หยุดยั้ง และเปลี่ยนกลับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่า คำปฏิญญาณ

ยังไม่หนักแน่นเพียงพอ ภาคี APEC มีประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่รวมอยู่ด้วย ซึ่งรวมทั้งสหรัฐ จีน และออสเตรเลีย ภาคี APEC 21 ประเทศ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 60 เปอร์เซนต์ ของโลก

XS
SM
MD
LG