ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สาเหตุที่ทำให้ผึ้งหายไปจากรัง


นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐสันนิษฐานว่า เชื้อไวรัสอย่างหนึ่งอาจเป็นสาเหตุของการที่ฝูงผึ้งที่ให้น้ำผึ้ง มีจำนวนลดลงมากอย่างผิดสังเกตทั่วสหรัฐ และในประเทศอื่นๆ บางประเทศ

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า เชื้อไวรัสที่เรียกว่า Israeli Acute Paralysis Virus อาจเป็นตัวการที่ทำลาย ฝูงผึ้งดังกล่าว

ไม่กี่ปีมานี้ เป็นที่น่าสังเกตเห็นอย่างแจ้งชัดว่าผึ้งทั่วสหรัฐและในหลายประเทศหายไปจากรวงผึ้งอย่างลึกลับ ปรากฏหารณ์นี้ยังความวิตกอย่างยิ่งแก่บรรดาเกษตรกรซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยผึ้งในการผสมเกสรพืชพันธุ์ธัญญาหาร เพื่อจะได้ออกผล ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า อุตสาหกรรมการเกษตรของสหรัฐให้พืชผลทั้งผักและผลไม้ราว 90 เปอร์เซนต์ทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มีผลกระทบต่ออาหารการกินของคนเรา ย่อมเป็นเรื่องน่าวิตกสำหรับคนทั่วไปรายงานของนักวิทยาศาสตร์ 22 คนที่ทำงานศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ค่อนข้องระมัดระวังที่จะไม่ระบุเจาะจงลงไปว่า เชื้อไวรัส Israeli Acute Paralysis Virus หรือเรียกย่อๆ ว่า IAPV เป็นตัวการที่ทำให้ผึ้งหายไป จากรวง นักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุแน่ชัดลงไป แต่ก็พบว่ามีความเกี่ยวโยงกับเชื้อไวรัส Israeli Acute Paralysis Virus กับการที่ผึ้งหายไป

Diana Cox Foster นักวิจัยคนหนึ่งที่เสนอรายงานกล่าวว่า ในการศึกษาเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่า เชื้อไวรัสที่เพิ่งพบใหม่ในสหรัฐเชื้อนี้ ดูเหมือนจะมีความเกี่ยวเนื่องกับความผิดปกติที่ฝูงผึ้งในสหรัฐลด จำนวนลงไปอย่างมาก แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร นักวิจัยบอกว่า ปรากฏการณ์นี้มีผลกระทบต่อรวงผึ้งในสหรัฐราว 50-90 เปอร์เซนต์ ผึ้งที่ให้น้ำผึ้งที่เรียกว่า Honey Bee ลดลงไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง

การที่ผึ้งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเกษตร โดยที่เป็นผู้ผสมเกสรพืชพันธุ์ธัญญาหาร ทำให้นักวิทยา ศาสตร์ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องค้นหาสาเหตุให้พบว่า ผึ้งหายไปได้อย่างไร

นักวิจัยเริ่มค้นหาเชื้อโรคต่างๆ ในตัวผึ้ง และพบว่าในตัวผึ้งมีเชื้อโรคอยู่ 18 ชนิด นักวิจัยใช้เทคนิควิธี ด้านพันธุวิศวกรรม Hi-Tech วิเคราห์ DNA หรือเชื้อพันธุ์ของผึ้งที่เก็บตัวอย่างมาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งผึ้งที่สุขภาพดี และพืชที่เป็นโรค

นักวิจัยพบว่าทั้งผึ้งของสหรัฐและของออสเตรเลีย มีเชื้อไวรัส Israeli Acute Paralysis Virus โดเด่นที่สุด นอกจากนี้ยังพบในตัวอย่างสารคล้ายวุ้นที่เรียกว่า นมผึ้ง จากจีนบางตัวอย่างด้วย นักวิจัยคิดว่า ด้วยเหตุที่พบเชื้อไวรัสนี้ทั้งในผึ้งสุขภาพดี และผึ้งสุขภาพไม่ดี จึงคิดว่าอาจมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม อื่นๆ อยู่ด้วย เช่นความแห้งแล้ง บางคนคาดคิดเอาว่า การที่มีสัญญาณคลื่นวิทยุที่หอรับส่งสัญญาณ โทรศัพท์ส่งออกมา อาจเป็นสาเหตุด้วย

John Petti หัวหน้าคณะวิจัยที่กระทรวงเกษตรสหรัฐ ซึ่งร่วมเขียนรายงานนี้ด้วยกล่าวว่า เขาเชื่อว่ามีสาเหตุหลายอย่างรวมกันที่ทำให้ผึ้งหายไป ซึ่งจะต้องทำงานทดสอบอีกหลายอย่างประกอบกัน

นักวิจัยกล่าวว่า การค้นหาให้พบว่าปัจจัยอื่นๆ เหล่านั้นคืออะไรบ้าง มีความสำคัญในการแก้ปัญหาขณะเดียวกันบรรดาผู้เลี้ยงผึ้ง จะต้องระมัดระวังดูแลให้รังผึ้งอยู่ในสภาพถูกสุขอนามัยยิ่งขึ้นด้วย

นักวิจัยกระทรวงเกษตรสหรัฐเตือนว่า ปัญหาเรื่องผึ้งหายไปจากรังนี้ ยังแก้ไขไม่ได้ และว่าจำเป็นต้องมีการค้นคว้าวิจัยกันต่อไปอีกมาก

XS
SM
MD
LG