ลิ้งค์เชื่อมต่อ

หน่วยงานอาสาสมัครสันติภาพของสหรัฐอเมริกา


องค์การ Peace Corp หรือหน่วยอาสาสมัครสันติภาพ เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งในปี 2504 โดยอดีต ปธน.จอห์น เอฟ เคเนดี้ เพื่อเสริมสร้างสันติสุขและมิตรภาพในต่างประเทศทั่วโลก โดยการส่งอาสาสมัครอเมริกันไปยังประเทศต่างๆ เป็นเวลาสองปี เพื่อทำงานช่วยคนในชุมชนของประเทศนั้นๆ พัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข เกษตรกรรม และเศรษฐกิจ

ในอดีตอาสาสมัครส่วนใหญ่ของหน่วยงานนี้จะเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของอาสาสมัครสันติภาพคือ 27 ปี แต่ตอนนี้มีคนรุ่นใหญ่ไฟแรงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มาสมัครเป็นอาสาสมัครเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งคิดเป็น 5 เปอร์เซนต์ของอาสาสมัครทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้ประมาณ 8 พันคนใน 73 ประเทศ

ตัวอย่างอาสาสมัครที่แสดงให้เห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขคือ คุณยายอายุ 81 ปี ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็น อาสาสมัครสันติภาพที่อายุมากที่สุด และสอนภ่าษาอังกฤษอยู่ในประเทศไทย และอาสาสมัครสันติ ภาพรุ่นใหญ่อีกคนหนึ่งคุณ Beryl Cheal ซึ่งไปทำงานอยู่ที่ประเทศ Maldova ในยุโรปตะวันออก เมื่อายุ 69 ปี จนปัจจุบันอายุ 72 ปีแล้ว กล่าวว่าประสบการณ์ทำงานและความรู้ที่อาสาสมัครรุ่นใหญ่สั่งสมมาหลายปี เป็นคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกับคนอื่น และว่าการที่มีผมสีดอกเลาทำให้ได้รับความเชื่อถือจากคนรอบข้างมากขึ้น

คุณเบอริลยังต้องการที่จะเป็นอาสาสมัครต่ออีก 2 ปี และหวังว่าจะได้ไปทำงานที่แอฟริกา ส่วนนายรอนนัลด์ เชดดาร์ ผู้อำนวยการพีซ คอร์กล่าวว่าทางองค์กรได้พยายามดึงดูดให้คนในยุคที่เรียกว่า Baby Boomer Generation หรือ คนที่เกิดหลังสงความโลกครั้งที่ 2 มาเป็นอาสาสมัครเนื่องจากคนเหล่านี้ใกล้จะเกษียณจากงาน การที่ได้มาเป็นอาสาสมัครเป็นเวลา 2 ปีจะถือเป็นกา ทำงานเพื่อสังคมที่มีความหมายอย่างยิ่ง

ผู้ที่ต้องการเป็นอาสาสมัครสันติภาพองค์การพีซ คอร์ จะต้องมีสัญชาติอเมริกัน และอายุ 18 ปีขึ้นไป

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG