ลิ้งค์เชื่อมต่อ

งานวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนตาบอด


องค์การสำหรับคนตาพิการใหญ่ที่สุดในสหรัฐ กล่าวว่า สังคมลงความเห็นอย่างผิดๆ ว่า การมองเห็นเป็นสิ่งจำเป็นที่คนเราต้องมีเพื่อความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงทัศนะดังกล่าว และช่วยคนตาบอด รุ่นต่อๆ ไป สหพันธ์คนจักษุพิการแห่งชาติในสหรัฐจึงจัดงานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนตาบอด เมื่อเร็วๆ นี้

ในงานวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนตาบอดที่สหพันธ์คนจักษุพิการแห่งชาติ National Federation of the Blind Jernigan Institute เป็นเวลา 1 สัปดาห์ที่เมือง Baltimore รัฐ Maryland เมื่อไม่นานมานี้ เยาวชนตาบอดได้มีโอกาสทำการทดลองต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู้ และได้ประสบการณ์อย่าง ที่ไม่คิดมาก่อน อย่างการส่งลูกโป่งตรวจอากาศ เป็นต้น

มายดา อาฟดิซ แห่งเมืองโอมาฮ่า รัฐเนบราสก้า กล่าวว่า เธอชอบวิชาวิทยาศาสตร์มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่ไม่เคยมีโอกาสได้ลงมือทดลองอะไรแบบนี้มากนัก และเธอตั้งใจที่จะทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น

มหาวิทยาลัย Johns Hopkins ที่เมืองบัลติมอร์ ช่วยสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนตาบอดครั้งนี้ เด็กนักเรียนตาบอดจากรัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐ จำนวน 200 คน มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงาน นักเรียนเหล่านั้นจะได้ลงมือทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง อย่างการส่งจรวดจำลองที่มีเครื่องอิเล็ค

ทรอนิกส์ ติดขึ้นไปทำงานด้วย และการส่งลูกโป่ง หรือ Balloon ตรวจอากาศที่ส่งข้อมูลกลับมายังพื้น ดิน แล้วนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์

Mark Riccobono แห่งสหพันธ์คนจักษุพิการ Jarnigan Institute กล่าวว่าทางสถาบันกำลังพยายาม สร้างวิธีการในการศึกษาแบบใหม่ ที่ไม่มุ่งเฉพาะแค่การเรียนรู้ที่ต้องอาศัยจักษุสัมผัส แต่พิจารณาแง่มุมที่ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ในหลายๆ ทาง

Mark Riccobono กล่าวว่าสังคมคิดว่าการมองไม่เห็น จำกัดขอบเขตนักเรียนตาบอด และนักเรียน เหล่านั้นก็เริ่มเชื่อว่าเป็นเช่นนั้น ทางสหพันธ์เพื่อคนจักษุพิการจึงพยายามสอนว่า ความพิการทางสายตานั้นไม่ใช่ข้อจำกัด และว่าการมองเห็นไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่จะต้องมีในการทำงานสู่ความสำเร็จในสิ่ง ต่างๆ ที่พวกเขาต้องการทำ

นอกจากจะได้วิชาความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้ว นักเรียนตาบอดที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวิทยาศาสตร์ดังกล่าว ยังได้สมบัติที่หาค่าไม่ได้ในชีวิต คือการได้ติดต่อมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างเพื่อนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน และเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนตาบอดรุ่นหลังต่อๆ ไป

งานนี้จบสิ้นลงด้วยการเดินพาเหรดของนักเรียนตาบอด จากบริเวณท่าเรือ Inner Harbor ของเมือง บัลติมอร์ไปยังสำนักงานของสหพันธ์แห่งชาติเพื่อคนจักษุพิการ Jernigan Institute ทางใต้ของเมืองเพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่จะเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ ตาพิการรุ่นต่อๆ ไป

XS
SM
MD
LG