ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานประจำปีเรื่องโรคระบาด ขององค์การอนามัยโลก


ในรายงานประจำปีขององค์การอนามัยโลก ดร. มากาเร็ต แชง ผู้อำนวยการขององค์การแห่งนั้น กล่าวว่า โรคใหม่ๆ ปรากฏให้เห็นในอัตตรา 1 โรคต่อปี ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัตติศาสตร์ และทั่วโลกล่อแหลมต่อโรคเหล่านั้น เท่าๆ กันหมด

รายงานฉบับนั้น เตือนรัฐบาลของประเทศทั่วโลก ให้เฝ้าติดตามดูภัยคุกคามใหม่ๆ อย่างเช่น โรคซาร์สที่ปรากฏออกมาในปี พศ. 2546 อย่างไรก็ดียังโชคดีที่โรคซาร์สไม่ได้ทำให้เกิดการติดเชื้อ มากอย่างที่กลัวเกรงกันไว้แต่แรก และถูกควบคุมไว้ได้ภายในเวลาไม่กี่เดือน

องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า โรคติดเชื้อกำลังแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม ทั้งนี้เพราะการเดินทางทางอากาศเป็นเหตุ อย่างการที่ตรวจพบอย่างแน่ชัดว่าเดิดโรคระบาด 1,100 โรคในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงไข้หวัดนก อหิวาตกโรค และโรคโปลิโอ รายงานฉบับนั้นระบุด้วยว่า การที่มีผู้เดินทางโดยเครื่องบิน 2 พันล้านกว่าคนในแต่ละปีนั้น ทำให้การระบาดของโรคในส่วนหนึ่งของโลกจะสามารถกลายเป็นภัยคุกคามอีกส่วนหนึ่งของโลกได้ภายในเวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น และว่าขณะนี้โรคติดเชื้อสามารถแพร่ออกไปตามบริเวณต่างๆ บนพื้นโลกได้อย่างรวดเร็วกว่าช่วงใดในประวัติศาสตร์

รายงานประจำปีขององค์การอนามัยโลกยังเรียกร้อง ให้ติดตามสอดส่องโรคที่มีลู่ทางว่าจะกลับมารับาดใหม่ อย่างเช่นอหิวาตกโรค และไข้เหลืองอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น สงคราม การเป็นปฏิปักษ์ และภัยธรรมชาติ ล้วนแต่มีส่วนทำให้อหิวาตกโรคกลับมาระบาดใหม่ ทั้งนี้โดยมีเรื่องการสุขาภิบาลที่ไม่ดีพอ และน้ำดื่มสกปรก เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้อหิวาตกโรคระบาด

องค์การอนามัยโลกระบุไว้ในรายงานประจำปีด้วยว่า จนถึงขณะนี้ เชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ยังไม่ได้กลายพันธุ์เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถติดต่อกันได้ในหมู่มนุษย์อย่างง่ายดายก็ตาม แต่การระบาดของไข้หวัดใหญ่คราวต่อไป ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นไข้หวัดนก และอาจกระทบกระเทือนพลโลกราว 1,500 ล้านคนได้องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่อันเนื่องมาจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกนั้น เกิดแน่ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่เท่านั้น รายงานระบุว่าประเทศที่ยากจนอาจต้องการความช่วยเหลือ ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ของโรคที่มาจากเชื้อไวรัส อย่างเช่นอีโบล่า และไข้เลือดออกมาเบิร์ก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเหล่านั้น

ดร. มากาเร็ต แชน ผอ. องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ความใหญ่โตของปัญหาดังกล่าวทำให้ไม่มีประเทศใดๆ หรือองค์การใดๆ สามารถจัดการกับการระบาดคราวต่อไปได้ตามลำพัง และว่าด้วยเหตุนี้นานาประเทศจะต้องร่มมือ โลกจะต้องเชื่อมสัมพันธ์กัน และต้องมีระบบป้องกันร่วมกัน

ผอ.องค์การอนามัยโลกกล่าวด้วยว่า ถ้าเรานำกฏข้อบังคับระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยไปปฏิบัติให้เป็นผลแล้ว โลกก็มีโอกาสที่จะป้องกันตนเองให้พ้นจากความเสี่ยงอันเกิดจากการระบาดของโรคเหล่านั้นในอนาคตได้

รายงานขององค์การอนามัยโลกนั้นเร่งเร้าให้ชาวโลกพึงระมัดระวังในการจัดการกับความเสี่ยง และผลสะท้อนอันเกิดตามมาจากการระบาดระดับระกว่างประเทศของโรคโปลิโอ และเชื้อพันธุ์ใหม่ๆ ซึ่งดื้อยาอย่างชะงัด และยังเตือนให้ระวังภัยคุกคามต่อสุขภาพแบบใหม่ที่เกี่ยวโยงกับการโจมตีของผู้ก่อการร้าย อุบัติเหตุอันเกิดจากด้านเคมีภัณฑ์ และอุบัติเหตุอันเกิดจากกัมมันตรังสี จากอาวุธนิวเคลียร์ด้วย

XS
SM
MD
LG