ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความเครียด มีผลต่อระดับไขมันในเลือดอย่างไร?


ในรายงานที่เสนอในการประชุมประจำปีของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน ที่นครซานฟรานซิสโก นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโอเรกอนเสตท กล่าวว่า ความสามารถในการควบคุมตัวเอง ในสถานการณ์ตึงเครียด มีความเกี่ยวเนื่องกับการที่ระดับคอเรสเตอรอลชนิดดี หรือ HDL ดีขึ้น

แพทย์หญิงนักวิจัยแคโรลีน เอ็น อาร์วิน และเพื่อร่วมงาน ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ชาย 716 คน ที่ร่วมในโครงการวิจัยด้านการเจริญวัย อายุเฉลี่ยของคนเหล่านั้นคือ 65 ปี ส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว นักวิจัยจัดแบบสอบถามให้ชายเหล่านั้นตอบ เกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขาใช้ในการรับมือกับการจัดการกับปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียด ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา

บางคนใช้วิธีการที่ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะ อย่างการแยกตัวจากสังคมไปอยู่ลำพังเมื่อเกิดความเครียด หรือไม่ก็โทษตัวเอง ขณะที่บางคนควบคุมอารมณ์ให้สงบ ตั้งสติ วางแผนในการรับมือกับปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียด

นักวิจัยกล่าวว่า ยิ่งคนมีความโกรธ ฉุนเฉียว ก้าวร้าวมากเท่าใด คนๆ นั้นมักจะมองปัญหาต่างๆ เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดมากเท่านั้น และมักจะใช้วิธีที่ไม่ถูกสุขลักษณะในการรับมือกับปัญหา

นักวิจัยจัดให้ทุกคนอดอาหารข้ามคืนก่อนตรวจเลือดในวันรุ่งขึ้น เพื่อวัดระดับ HDL แพทย์หญิงแคโรลีน อาร์วิน กล่าวว่า ผลที่ได้น่าแปลกใจ เพราะนักวิจัยคาดกันว่า การมีอารมณ์เย็น ควบคุมตัวเองได้ดี ในสภาพการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด จะลดผลกระทบของความเครียด ต่อระดับ LDL หรือคอเรสเตอรอลตัวร้าย

แต่นักวิจัยพบว่าความสามารถในการคุมสติอารมณ์ ในการรับมือกับปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียด ช่วยเฉพาะผลกระทบในเชิงป้องกันของคอเรสเตอรอลตัวดีเท่านั้น ไม่มีผลใดๆ ต่อระดับ LDL นักวิจัยคิดว่าคนที่รู้จักสงบอารมณ์ ควบคุมคงามรู้สึกฉุนเฉียวก้าวร้าวได้ จะทำให้ระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดไม่สูงขึ้น

นักวิจัยกล่าวว่า ฮอร์โมนอย่าง คอติโซล มีผลต่อระดับไขมันในเลือด จึงตั้งสมมติฐานว่า หากคนเราสามารถควบคุมสติได้เวลาอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียด เท่ากับลดระดับฮอร์โมนความเครียดลง และคนที่ควบคุมตัวเองได้ดี มักมีระดับคอเรสเตอรอลที่ดี สูงกว่าคนที่ฉุนเฉียว

XS
SM
MD
LG