ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้หญิง กับสีชมพูเป็นของคู่กัน


เมื่อพูดถึงความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนั้น บรรยายกันไว้หลายลักษณะ รวมถึงคำพูดที่ว่า ผู้ชายนั้นเหมือนมนุษย์จากดาวอังคาร ในขณะที่ผู้หญิงมาจากดาวพระศุกร์ นอกจากนี้แล้ว ยังว่ากันด้วยว่า สีชมพูนั้นเป็นสีของผู้หญิง ส่วนผู้ชาย ต้องสีฟ้า

ทำไมจึงแบ่งสีสันกันได้อย่างนั้น สืบเนื่องมาจากประเพณีนิยมของสังคม สิ่งแวดล้อม หรืออยู่ในเชื้อพันธุ์

ผู้หญิงได้รับการบอกเล่ามานานแล้วว่า สีดอกกุหลาบที่ควรสนใจนั้น ต้องเป็นสีแดง และผลการวิจัยที่เพิ่งเผยผลออกมา ยืนยันว่า ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะชอบสีอะไรก็ได้ที่ มีสีชมพูหรือแดงผสมอยู่ด้วย

และรายงานการวิจัยของนักมานุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัย Newcastle upon Tyne ในอังกฤษระบุว่า จริงๆแล้ว ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ชอบสีฟ้า แต่สีฟ้าที่ผู้หญิงชอบนั้น จะต้องมีสีชมพู หรือแดงผสมอยู่ด้วย ในขณะที่สีฟ้าของผู้ชาย จะเป็นสีฟ้าอมเขียว

มีทฤษฎีทางมานุษยวิทยาที่เชื่อว่า มนุษย์ดึกดำบรรพ์ผูกพันสีฟ้ากับท้องฟ้าแจ่มใส ซึ่งหมายถึงอากาศดี และเป็นสัญญาณว่ามีแหล่งน้ำที่ดีด้วย

และที่ผู้หญิงหันมานิยมชมชอบสีฟ้าแกมชมพูหรืออมแดงก็เพราะในสมัยนั้น ผู้หญิงเป็นคนออกไปเก็บผักผลไม้ป่ามาเลี้ยงครอบครัว สายตาจึงพัฒนาก้าวหน้าแยกแยะสีของผลไม้ได้ดี โดยเฉพาะที่มีสีแดง ในขณะที่ผู้ชายเป็นคนออกป่าล่าสัตว์

จึงทำให้มีคำถามตามมาว่า ประเพณีนิยม และสิ่งแวดล้อม หรือวิวัฒนาการของเชื้อพันธุ์มนุษย์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกชอบสีของแต่ละเพศ

นักวิจัยกำหนดแบบสอบถามครั้งนี้ โดยมีความมุ่งหมายที่จะแยกให้เห็นถึงความแตกต่างในลักษณะสมองระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง และพบว่ายิ่งสมองมีลักษณะเป็นผู้หญิงมากเพียงใด สีที่ชอบจะเป็นสีชมพูและแดงมากขึ้นเพียงนั้น

นักวิจัยจึงสรุปในชั้นนี้ว่า เรื่องสีชมพูกับสีฟ้านี่ เป็นเรื่องของเชื้อพันธุ์มากกว่าวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม

XS
SM
MD
LG