ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณครูกรกมล ดีรอด ครูใหญ่โรงเรียนภาคฤดูร้อน ที่วัดไทย กรุงวอชิงตัน


อีกราว 2 สัปดาห์ โรงเรียนภาคฤดูร้อนที่วัดไทย กรุงวอชิงตัน ก็จะสิ้นสุดลงสำหรับปีนี้ โรงเรียนภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กไทยที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน เป็นกิจกรรมในความร่วมมือกับโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณเจษฎา สีวาลี ของวีโอเอภาคภาษาไทย มีโอกาสสัมภาษณ์คุณครูกรกมล ดีรอด จากโรงเรียนมณฑาคุรศรีพิจิต กรุงเทพมหานคร ผู้มาทำหน้าที่ครูใหญ่ ในโครงการดังกล่าว ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ช่วงฤดูร้อนนี้

XS
SM
MD
LG