ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ข้อตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ระหว่างอินโดนีเซีย และญี่ปุ่น


นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซะ อาเบะ และประธานาธิบดีอินโดนีเซียสุสิโล บำบัง ยุทโธโยโน ลงนาม ในข้อตกลงการค้าฉบับสำคัญฉบับหนึ่งที่กรุงจาร์กาต้า ซึ่งเป็นแห่งแรกที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแวะเยือน ในการเดินทางไปเยือน 3 ชาติในเอเชีย

การเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงที่ได้รับการขนานนามว่า ข้อตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนี้ ดำเนินมาตั้งแต่ปี พศ. 2548 จุดมุ่งหมายของข้อตกลงฉบับนั้นก็คือ จะมีการดำเนินงานแบบค่อย เป็นค่อยไป เพื่อให้การค้าระหว่างอินโดนีเซียและญี่ปุ่นกว่า 90 เปอร์เซนต์ ปลอดภาษี ข้อตกลงซึ่งจะ ช่วยให้ญี่ปุ่นเข้าถึงทรัพยากรก๊าซธรรมชาติ และข้อตกลงต่างๆ ที่ญี่ปุ่นจะพยายามเข้าถึงมานาน ญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวรายใหญ่ที่สุดในโลก และอินโดนีเซียนั้น เป็นประเทศ ที่ส่งก๊าซธรรมชาติเหลวให้ญี่ปุ่นรายใหญ่รายหนึ่ง

แต่ทว่าการแข่งขันในเรื่องการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวและพลังงานอื่นๆ กำลังเป็นไปอย่างดุเดือด ขณะที่จีนและอินเดียก็กำลังแสวงหาเชื้อเพลิงมาป้อนเศรษฐกิจที่กำลังเฟื่องฟูของตน

ข้อตกลงฉบับนี้มุ่งจะทำให้ญี่ปุ่นวางใจได้ว่า ตนมีแหล่งสนองความต้องการด้านพลังงานที่มั่นคงและ จะส่งเสริมให้ญี่ปุ่นตอบแทนด้วยการมาลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มเติมต่อไปอีก ข้อตกลงยังลดภาษีและ ภาษีศุลการกรสำหรับสินค้าเกษตรอย่างเช่น กล้วย และ สับปะรด แต่ไม่รวมถึงข้าว ปธน.อินโดนีเซีย สุสิโล บำบัง ยุทโธโยโน แสดงความยินดีต้อนรับการเป็นหุ้นส่วนกับญี่ปุ่นในด้านเศรษฐกิจ

ปธน. อินโดนีเซียแสดงความมั่นใจว่า เศรษฐสัมพันธ์กับญี่ปุ่นจะขยายวงออกไป เนื่องจากการลงนามในข้อตกลงฉบับนั้น ส่วนนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซะ อาเบะ แสดงความหวังว่าข้อตกลงการค้าดัง กล่าวจะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศซึ่งเป็นพันธมิตรกันมานานแล้วนี้ให้ดียิ่งขึ้น

เขากล่าวว่าข้อตกลงจะช่วยให้ 2 ประเทศนี้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ไม่ใช่ เฉพาะในแง่ของเศรษฐกิจ แต่ในด้านอื่นๆ ด้วย อย่างเช่นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยร่วมกัน

ข้อตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนี้ กระชับความร่วมมือในการคุ้มครองเรื่องสิทธิเกี่ยว กับทรัพย์สินทางปัญญา และการผ่อนคงายระเบียบพิธีการด้านการจัดซื้อของรัฐบาล และด้านศุลกา กร ผู้นำอินดดนีเซียและของญี่ปุ่นกล่าวว่า จะเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งจะได้รับการจัดทำเป็นข้อตกลงฉบับใหม่ ระหว่างการประชุมครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของสหประชาชาติ ที่เกาะบาหลี ในเดือนธันวาคมจะมีการทำข้อตกลงใหม่ หลังจากอนุสัญญาเกียวโตฉบับนี้ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ หมดอายุลงในปี พศ.2555

ข้อตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนี้ เป็นข้อตกลงการค้าเสรีฉบับที่ 8 ของญี่ปุ่น นายก รัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซะ อาเบะ พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายธุรกิจอีก 200 กว่าคน จะเดินทางไปเพิ่มพูนความสัม พันธ์ทางการค้ากับอินเดียในวันอังคาร และจะไปเยือนมาเลเซียด้วย

XS
SM
MD
LG