ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นายกรัฐมนตรีมัน โมฮันซิงห์ของอินเดีย กล่าวปราศรัยในพิธีฉลองเอกราชของประเทศ


ในพิธีฉลองโอกาสการได้เอกราชของอินเดีย นายกรัฐมนตรีมัน โมฮันซิงห์ ในชุดประจำชาติของอินเดีย ได้กล่าวปราศรัยโดยชี้ว่า ความใฝ่ฝันของมหาตมะ คานธี และผู้นำคนอื่นๆ ที่ร่วมกันก่อตั้งประเทศนั้น ยังไม่เป็นความจริงอย่างเต็มที่

ผู้นำรัฐบาลอินเดียกล่าวว่า ความมีเอกราช หรือการเป็นอิสระของประเทศนั้น จะยังไม่สมบูรณ์จนกว่า ปัญหาความยากจนจะถูกกำจัดให้หมดสิ้นไป

นายกรัฐมนตรีมัน โมฮันซิงห์ เรียกร้องให้แก้ปัญหาทุโภชนาการในประเทศภายในเวลา 5 ปี และให้สัญ ญาว่าจะปฏิรูปการศึกษาด้วยการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และสถาบันวิชาชีพขึ้นใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้กับ นักเรียน นอกจากนั้นแล้วหัวหน้ารัฐบาลอินเดียยังประกาศเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณะสุข การเกษตร และการพัฒนาชนบทด้วย แต่ก็เสริมว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการสร้างงาน

นายกรัฐมนตรีอินเดียไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศคู่แข่ง คือปากีสถานโดยตรง เพียงแแต่กล่าวว่า ความั่งคั่งรุ่ง เรื่อง และความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศเพื่อนบ้านนั้น จะเป็นหัวใจสำคัญต่อความมั่นคง และความก้าว หน้าของอินเดียเอง ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอย่างมาก ก็ตาม แต่ขณะนี้ราว 25 เปอร์เซนต์ของชาวอินเดีย ยังมีชีวิตอยู่อย่างยากจน และ 10 เปอร์เซนต์ยังมี ปัญหาไม่รู้หนังสือ และยังไม่ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างเพียงพอ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG