ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Ms. Wheelchair America หรือนางงามล้อเข็นอเมริกาประจำปี 2008


Alana Wallace ที่ปรึกษาด้านการศึกษาจากรัฐอิลลินอยส์อายุ 56 ปี ได้รับเลือกเป็น Ms. Wheelchair America ประจำปี คศ. 2008 เธอมีลูก 4 คนซึ่งโตกันหมดแล้วAlana Wallace ทำงานเพื่อคนพิการมาโดยตลอด ตัวเธอเองทุพพลภาพ เนื่องจากเป็นโรคโปลิโอเมื่ออายุ 5 ปี

คุณ Alana Wallace กล่าวว่าเป็นเกียรติ์ที่ได้รับเลือกเป็น Ms. Wheelchair America และบอกว่าจะทำงานในความรับผิดชอบของตำแหน่งนี้อย่างดี เพื่อให้เป็นที่ภาคภูมิใจของบรรดาคนพิการทั้งหลาย

กรรมการตัดสินการประกวด Ms. Wheelchair America บอกว่าการประกวดนี้ไม่ใช่การประกวดนางงามทางรูปสมบัติ กรรมการ Matt Kelly กล่าวว่าการประกวดนี้พิจารณาคุณสมบัติสำคัญ 3 อย่างคือผลงานความสำเร็จต่างๆ ความสามารถในการสื่อสาร และความรู้จักตัวเอง และความเชื่อมั่นในตัวเอง และ Alana Wallace ได้คะเเนนสูงๆ ในทั้งสามด้าน

Alana Wallace กล่าวว่าเธอต้องการให้คนทั่วไปทราบว่า คนพิการนั้นสามารถทำงานได้ มีความสามารถ และสามารถทำประโยชน์ได้มากมาย ในการประกวดซึ่งใช้เวลา 1 สัปดาห์ สุภาพสตรีทุพพลภาพ 27 คน อายุ 21-61 ปี ซึ่งแต่ละคนเป็น Ms. Wheelchair จากรัฐที่มาของตัวเอง

ประธานการประกวดกล่าวว่าการประกวด Ms. Wheelchair America ทุกปีจะมีการประกวดความสามารถในด้านต่างๆ ความตั้งใจมุ่งมั่น และความกล้าหาญของสุภาพสตรีที่ต้องนั่งเก้าอี้ล้อเข็น

Robert Watson ประธานจัดการประกวด Ms. Wheelchair America กล่าวว่าผู้เข้าประกวดทุกคนล้วนเก่งๆ ทั้งนั้น บางคนเรียนจบหลายปริญญา เป็นสตรีผู้ประสบความสำเร็จไม่ต่างไปจากสตรีร่างกายสมประกอบทั่วไป เพียงแต่สตรีเหล่านี้ต้องนั่งล้อเข็นเท่านั้น

Ms. Wheelchair America คนก่อนผู้ทำหน้าที่ประจำปี 2007 ซึ่งมาร่วมงานด้วยบอกว่าผู้หญิงพิการที่ต้องนั่งเก้าอี้ล้อเข็นหลายคน ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่สมประกอบ เธอกล่าวว่าตลอด 35 ปีที่มีการประกวดนี้มา การประกวด Ms. Wheelchair America ช่วยเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับชุมชนคนพิการ

Autumn Grant, Ms. Wheelchair America คนก่อนกล่าวว่า การยอมรับสภาพเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเรื่องนี้ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่ชุมชนคนพิการจะต้องทำงานต่อไป ทั้งในสหรัฐ และในต่างประเทศ เพื่อแก้ปมด้อยที่ติดมากับทุพพลภาพ สำหรับ Alana Wallace, Ms. Wheelchair America คนใหม่ประจำปี 2008 จะเดินทางทั่วสหรัฐเพื่อทำงานต่างๆ เพื่อคนพิการ รวมทั้งการดำเนินงานด้านการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ที่จะสามารถเข้าอยู่ได้ด้วยความสะดวกสบาย

XS
SM
MD
LG